Użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkami mieszkalnymi ustawodawca przekształci w prawa własności

Nieruchomości

5.07.2018


W dniu 27 czerwca 2018 r. do Sejmu wpłynął, od dawna oczekiwany rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (druk nr 2673). Proponowana regulacja wprowadza znaczące zmiany w kwestii przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i ma być remedium na dotychczasowe długotrwałe procedury związane z przekształcaniem udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu w przypadku odrębnej własności lokali mieszkalnych.

Jak wskazują autorzy projektu, projekt „ma na celu usprawnienie dotychczasowych procesów przekształcania prawa użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w szczególności na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych.[1] Dotychczas współużytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowej na której posadowiony był budynek, do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego potrzebowali zgody wszystkich właścicieli lokali, co stanowiło znaczną trudność zwłaszcza przy kilkudziesięciu lokalach i ich właścicielach w budynkach wielorodzinnych.

W praktyce wystarczył sprzeciw lub bierny opór jednego z współużytkowników wieczystych, aby znacznie opóźnić proces przekształcenia. Nowa ustawa ma docelowo wyeliminować istniejące prawa współużytkowania wieczystego na gruntach pełniących funkcję mieszkaniową oraz zapobiec powstawaniu udziałów w tym prawie w przyszłości. W konsekwencji ma dojść do stopniowego wygaszania tego prawa na gruntach pełniących funkcje mieszkaniowe.

Według projektu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe nastąpić ma z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r.  Nie będzie już zatem potrzebna decyzja organu, który będzie jedynie wydawał zaświadczenia potwierdzające  przekształcenie z mocy prawa. Projektowana ustawa wprowadza również szczegółowe zasady uiszczania opłat za przekształcenie oraz liczne możliwości udzielania bonifikat.

Autorzy projektu odnoszą się również do zarzutów kierowanych pod adresem poprzednich projektów i podkreślają, że ustawa nie ingeruje w prawo własności, a właściciele gruntów nie stracą na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W ich ocenie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe pełnią specyficzną i bardzo istotną dla obywateli funkcję, a projektowane zmiany ustabilizują sytuację prawną obecnych współużytkowników wieczystych.

W kolejnych wpisach przybliżymy Państwu szczegółowo projektowane rozwiązania, a zwłaszcza przedstawimy jakie grunty obejmie ustawa, jak będzie wyglądało potwierdzenie przekształcenia użytkowania wieczystego ex lege, a także jaka będzie wysokość opłat i możliwych do uzyskania bonifikat. Będziemy również na bieżąco śledzić proces legislacyjny i reakcję różnych środowisk na proponowane zmiany.

[1] Uzasadnienie projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (druk nr 2673).

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Czy UOKiK sprawi, że ceny mieszkań będą jeszcze wyższe?

grunty rolne ustawa

Zagrożenia dla transakcji gruntami rolnymi? Czym jest prawo nabycia przysługujące KOWR?

Ryczałtowe wynagrodzenie dla biegłego

Sankcje dla biegłych za nierzetelne opinie

Premia kompensacyjna

Żądanie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości tylko do maja 2020 r.


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc