Łukasz Kułaga   radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich i radcowskich w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe Związany z Kancelarią od 5 lat. Członek działu budowlanego oraz działu zamówień publicznych z uwagi na zdobytą na studiach podyplomowych w tym zakresie wiedzę. Redaktor portalu PrawoiBudowa.pl. Specjalizuje się w sprawach dotyczących inwestycji liniowych, a także obrotu nieruchomościami. Biegle posługuje się językiem angielskim, a obecnie kontynuuje naukę innych języków obcych. Zainteresowania Poza pracą pasjonuje się kinem europejskim oraz podróżami.

Artukuły tego autora:

Zobowiązanie wykonawcy do nieodpłatnego świadczenia

Prawo opcji jako sposób na zwiększenie zakresu zamówienia publicznego

Opis przedmiotu zamówienia a kwestia dyskryminacji wykonawców

Tajemnica przedsiębiorstwa a jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamówienie dodatkowe – przesłanki udzielenia

Prawidłowość rokowań w trybie art. 124 u.g.n.

Specustawa przesyłowa. Czy inwestor powinien odczekać 120 dni także wobec nieruchomości, których sposób korzystania zost...

Nadużycia na rynku energii – zmiana ustawy Prawo Energetyczne

Kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odbiega od założeń inwestora

Odnawialne Źródła Energii – szanse i zagrożenia

Kara umowna a gwarancyjna

Liczba stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę

Strona 4 z 512345

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc