- Prawo i Budowa : Budownictwo i Nieruchomości - https://prawoibudowa.pl -

Budynki w strefach kontrolowanych gazociągów do rozbiórki ?

Wyjaśnić należy, iż strefy kontrolowane to ustanowione właściwym rozporządzeniem ministerialnym obszary wyznaczone po obu stronach gazociągu, w których obrębie niedopuszczalne jest między innymi sytuowanie budynków. Szerokość tych stref waha się pomiędzy 1 a nawet 150 metrów, w zależności między innymi od średnicy, daty wybudowania oraz ciśnienia w urządzeniach przesyłowych.

Żądanie Starosty ma związek z niedawnym wybuchem fragmentu gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Poznań-Rogoźno oraz związanym z nim doszczętnym spaleniem czterech oraz uszkodzeniem kilkunastu budynków w Murowanej Goślinie pod Poznaniem.

Założyć należy, iż działanie Starosty nie zostało podjęte wyłącznie w celach informacyjnych, ale jego intencją jest uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości. Możliwym jest zatem, iż wkrótce nadzór budowlany zainteresuje się budynkami wzniesionymi w strefach kontrolowanych i być może nawet nakaże ich rozbiórkę z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. W sytuacji takiej właścicielom nieruchomości wzniesionych zgodnie z obowiązującymi w czasie budowy przepisami powinno zostać przyznane odszkodowanie.

Nie jest jednak przesądzonym, iż organy państwowe sięgną po tak drastyczne środki, zwłaszcza w okresie przedwyborczym. Regionalne media[1] [1] informują już, iż przedsiębiorstwo Gaz-System, do którego należał uszkodzony gazociąg w Murowanej Goślinie zaproponowało najbardziej poszkodowanym właścicielom nieruchomości wykup należących do nich gruntów.

[1] [2] https://epoznan.pl/komunikacja-news-83105-Starosta_poznanski_po_wybuchu_w_Murowanej_Goslinie_&