Cyfryzacja procesu budowlanego

Wiadomości

31.07.2020


Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego rozpoczął prace nad cyfryzacją procesu budowlanego.

Zgodnie z podanymi informacjami, cały proces wdrażania nowych rozwiązań podzielony został na IV etapy. W lipcu i sierpniu powstać ma prototyp generatora wniosków w procesie inwestycyjnym dla wybranych 8 prostych procedur (m.in. zgłoszenie budowy, wydanie pozwolenia na rozbiórkę, przeniesienie pozwolenia na budowę), a następnie oferta generatora ma być sukcesywnie powiększana. Docelowo ma istnieć możliwość przesłania drogą elektroniczną także wszelkich załączników.

Po cyfryzacji wniosków w procesie inwestycyjnym powstać ma rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz elektroniczny dziennik budowy, którego zapowiedź wywołuje już obawy i kontrowersje po stronie inwestorów i wykonawców (wdrożenie planowane na 2020/2021 r.). Następnie w 2021 r. będą miały miejsce prace wdrożeniowe celem stworzenia możliwości uzyskania zdalnie m.in. pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia z projektem, zawiadomienia o zakończeniu budowy czy pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Powyższe zmiany będą poparte odpowiednimi działaniami legislacyjnymi, które stworzą ramy prawne dla funkcjonowania powyższych wniosków elektronicznych.

Niewątpliwie powyższe zmiany będą wielkim testem zarówno dla inwestorów i wykonawców, ale także organów administracji. Niemniej uznać trzeba, że kierunek myślenia o cyfryzacji postępowań administracyjnych jest kierunkiem co do zasady dobrym.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – jaki będą miały wpływ na branżę budowlaną?

Nowela ustawy o wspieraniu termomodernizacji – powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

KONFERENCJA: Skuteczne zabezpieczenie procesu inwestycyjno-budowlanego

Opracowanie zmian w prawie dla branży budowlanej i nieruchomości – pobierz przewodnik


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc