Czy nowela prawa budowalnego zalegalizuje wcześniejsze odstępstwa od projektu?

Wiadomości

20.07.2020


Nowela prawa budowlanego, która wejdzie w życie 19 września 2020 r., ma znacząco złagodzić reguły wprowadzania istotnych i nieistotnych odstępstw od projektu. Ustawodawca poszerza katalog zmian projektowych, które będą traktowane jako nieistotne, czyli niewymagające uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Atrakcyjne dla inwestorów rozwiązanie ma objąć również inwestycje, które uzyskały pozwolenia na budowę przed wejściem w życie nowelizacji. Zgodnie z art. 28  w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej do zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia, znajdą zastosowanie nowe regulacje art. 36a ust. 5 i 5b prawa budowalnego poszerzające katalog dopuszczalnych odstępstw od projektu bez potrzeby uzyskiwania pozwolenia zamiennego.

Takie korzystne dla inwestorów rozwiązanie wzbudza jednak coraz więcej wątpliwości wśród prawników. W noweli nie rozstrzygnięto jednoznacznie czy nowe przepisy znajdą zastosowanie do odstępstw wprowadzonych do projektu przed dniem 19 września 2020 r., które np. zostały błędnie zakwalifikowane przez projektanta jako odstępstwa nieistotne według aktualnego stanu prawnego. Więcej na temat takich przypadków, które licznie pojawią się w praktyce już niebawem na łamach portalu.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Nowelizacja prawa budowlanego

Wiatraki nabiorą rozpędu. Rząd chce poluzować ograniczenia budowy elektrowni wiatrowych. Komentarz r. pr. Łukasza Kułagi...

Kara umowna za brak zapłaty podwykonawcom zgodna z prawem w reżimie zamówień publicznych

Cyfryzacja procesu budowlanego


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc