Czy UOKiK sprawi, że ceny mieszkań będą jeszcze wyższe?

Nieruchomości

28.10.2019


Po sukcesie Rządu w wyborach parlamentarnych należy spodziewać się, że w najbliższym czasie podjęte zostaną zawieszone w ostatnich miesiącach projekty ustaw, w tym przedstawiony na początku roku do konsultacji Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawy deweloperskiej).

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Celem planowanej zmiany, której autorem jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest wzmocnienie pozycji nabywcy będącego osobą fizyczną i ochrona go przed możliwą stratą wpłaconych środków, na przykład w razie bankructwa dewelopera lub banku.

Środkiem do celu ma być nowopowoływany Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który w razie niewypłacalności dewelopera pokryje straty konsumentów.

Oczywiście środki Funduszu nie pojawią się same. Wpłacić je będzie musiał deweloper. Według założeń projektodawcy od każdej wpłaty nabywcy deweloper będzie odprowadzał składkę do funduszu w wysokości ustalonej w drodze rozporządzenia. Maksymalna wysokość składki wynosić może nawet 5% wartości wpłaty.

Z jednej strony nowe rozwiązania ochronią nabywców przed utratą środków w rzadkich sytuacjach niewypłacalności dewelopera lub banku, z drugiej jednak nałożenie na dewelopera dodatkowych obciążeń z pewnością przełoży się na cenę mieszkań na rynku.

W odpowiedzi na powyższe zarzuty, wskazywane oczywiście przez deweloperów w toku konsultacji społecznych, Prezes UOKiK zapewnia, iż nie przewiduje się składek wyższych niż 1% wartości wpłat. Po co zatem przewidziano maksymalną wysokość składek na poziomie 5%?

 

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Precedensowy wyrok na agenta nieruchomości

Małżonek musi zgodzić się na nabycie nieruchomości

WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestyc...

Umowny zarząd nieruchomością wspólną a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc