Kontakt

Strefa
szkoleń


Inwestycje
liniowe


Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc


Czy UOKiK sprawi, że ceny mieszkań będą jeszcze wyższe?

Nieruchomości

28.10.2019


Po sukcesie Rządu w wyborach parlamentarnych należy spodziewać się, że w najbliższym czasie podjęte zostaną zawieszone w ostatnich miesiącach projekty ustaw, w tym przedstawiony na początku roku do konsultacji Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawy deweloperskiej).

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Celem planowanej zmiany, której autorem jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest wzmocnienie pozycji nabywcy będącego osobą fizyczną i ochrona go przed możliwą stratą wpłaconych środków, na przykład w razie bankructwa dewelopera lub banku.

Środkiem do celu ma być nowopowoływany Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który w razie niewypłacalności dewelopera pokryje straty konsumentów.

Oczywiście środki Funduszu nie pojawią się same. Wpłacić je będzie musiał deweloper. Według założeń projektodawcy od każdej wpłaty nabywcy deweloper będzie odprowadzał składkę do funduszu w wysokości ustalonej w drodze rozporządzenia. Maksymalna wysokość składki wynosić może nawet 5% wartości wpłaty.

Z jednej strony nowe rozwiązania ochronią nabywców przed utratą środków w rzadkich sytuacjach niewypłacalności dewelopera lub banku, z drugiej jednak nałożenie na dewelopera dodatkowych obciążeń z pewnością przełoży się na cenę mieszkań na rynku.

W odpowiedzi na powyższe zarzuty, wskazywane oczywiście przez deweloperów w toku konsultacji społecznych, Prezes UOKiK zapewnia, iż nie przewiduje się składek wyższych niż 1% wartości wpłat. Po co zatem przewidziano maksymalną wysokość składek na poziomie 5%?

 

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – do kiedy właściciel może się zgłosić?

Konsekwencje zakupu nieruchomości bez sprawdzenia stanu prawnego

Konsekwencje zakupu nieruchomości bez sprawdzenia stanu prawnego

grunty rolne w toku licytacji komorniczej

Każdy może nabyć grunty rolne w toku licytacji komorniczej

Zagrożenia dla transakcji gruntami rolnymi? Czym jest prawo nabycia przysługujące KOWR?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc