Użytkowanie

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze
Opłata przekształceniowa

Opłata przekształceniowa – możliwość kwestionowania i podwyżek

Przekazanie drogi gminie

Przekazanie drogi gminie, a służebność przesyłu

Opłata jednorazowa

Jednorazowa opłata z tytułu przekształcenia i bonifikaty – zniesienie użytkowania wieczystego

Koniec użytkowania wieczystego – roczna opłata przekształceniowa

Specustawa Mieszkaniowa: Zmiany w zakresie najmu instytucjonalnego i Mieszkanie+

Nowe zasady opodatkowania gruntów z sieciami przesyłowymi

Przekształcenie z mocy prawa dla gruntów z przeważającą zabudową mieszkaniową

rygor natychmiastowej wykonalności

Zasiedzenie służebności przesyłu w pytaniach i odpowiedziach cz. 3

Ustanowienie służebności nie przeszkodzi w powoływaniu się na jej zasiedzenie

Użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkami mieszkalnymi ustawodawca przekształci w prawa własności

Zasiedzenie służebności przesyłu w pytaniach i odpowiedziach cz. 1

Budynki w strefach kontrolowanych gazociągów do rozbiórki ?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc