Wiadomości

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego na gruntach z zabudową mieszkaniową wejdzie w życie 5 października 2018...

Specustawa Mieszkaniowa wchodzi w życie

Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego na gruntach z zabudową mieszkaniową

Prezydent podpisał specustawę mieszkaniową

Senat przyjął ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego na gruntach z zabudową mieszkaniową

Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego na gruntach z zabudową mieszkaniową uchwalona przez Sejm

Specustawa Mieszkaniowa uchwalona również przez Senat

Specustawa Mieszkaniowa uchwalona przez Sejm

Specustawa Mieszkaniowa: Projekt ustawy skierowany do Sejmu!

Życzenia świąteczne

Inwestycje w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych | szkolenie

20 lutego | szkolenie | pozyskanie prawa do nieruchomości


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc