- Prawo i Budowa : Budownictwo i Nieruchomości - https://prawoibudowa.pl -

Konferencja z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – przekształcenie użytkowania wieczystego

Przedstawiciele Ministerstwa przedstawili założenia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz założenia programu Mieszkanie Plus w Wielkopolsce. Jak wskazywali przedstawiciele resortu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na gruntach z zabudową mieszkaniową jest ogromną reformą, która ma na celu stopniowe eliminowanie użytkowania wieczystego, a w konsekwencji, jak każda duża zmiana, wiąże się z odmienną interpretacją przepisów przez organy, czy też szeregiem problemów praktycznych. Najbliższe miesiące pokażą, które rozwiązania należy dopracować i  uzupełnić, czego świadomość ma Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ministerstwo przyjmuje cały czas uwagi od spółdzielni, deweloperów czy też wspólnot mieszkaniowych m.in. dotyczące problemów z brakiem przekształcenia gruntów pełniących funkcje pomocnicze do zabudowy mieszkaniowej np. parkingi czy place zabaw, a także kwestii opóźnionego przekształcenia czy pomocy de minimis.

Na naszym portalu Prawo i budowa przedstawiamy Państwu główne założenia tzw. ustawy przekształceniowej oraz analizujemy możliwe problemy w interpretacji przepisów – https://prawoibudowa.pl/kategoria/nieruchomosci/page/2/ [1]. Należy liczyć się z tym, że dopiero praktyka pokaże, na ile sprawnie uda się przeprowadzić uwłaszczenie gruntów z zabudową mieszkaniową, co będzie impulsem do dalszych prac nad całkowitym uwłaszczeniem, bowiem docelowo ustawodawca zamierza zlikwidować instytucję użytkowania wieczystego.