Nowe inwestycje w ramach specustawy przesyłowej

W piątek 24 lutego 2017 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych zwanej również specustawą przesyłową. Uchwalone zmiany nie wprowadzają modyfikacji do procedur przewidzianych w ustawie. Rozszerzają natomiast zakres jej stosowania o pięć nowych kluczowych dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycji w zakresie linii elektroenergetycznych.

Po wejściu w życie uchwalonej nowelizacji, w ramach specustawy przesyłowej będą mogły zostać zrealizowane następujące strategiczne inwestycje dotyczące linii elektroenergetycznych najwyższych napięć:

a) Budowa linii 400kV Kozienice – Miłosna;

b) Budowa linii 400kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy     nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów);

c) Budowa linii 400kV Skawina – nacięcia linii Tarnów – Tucznawa oraz Rzeszów – Tucznawa;

d) Rozbudowa lub przebudowa linii 220kV Kozienice – Różki;

e) Rozbudowa lub przebudowa linii 220kV Różki – Kielce;

Ustawodawca zdecydował się również rozszerzyć zakres  realizacji inwestycji przewidzianej dotychczas w pkt 23 załącznika do ustawy jako „Modernizacja linii 220kV Blachownia – Łagisza” aktualizując zakres i nazwę tego przedsięwzięcia jakoRozbudowa lub przebudowa linii 220kV Blachownia – Łagisza.

Nowelizacja specustawy przesyłowej zostanie teraz skierowana do prac w Senacie i powinna zostać przyjęta przez Senat jeszcze w marcu bieżącego roku. Następnie po podpisaniu przez Prezydenta RP wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Artykuł Redaktora Naczelnego INWESTYCJELINIOWE.PL w biuletynie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wiel...

Nowelizacja ustawy o OZE – założenia poznamy wkrótce

Ciekawy wyrok WSA | Specustawa przesyłowa

Specustawa energetyczna - decyzja lokalizacyjna

Specustawa energetyczna: decyzja lokalizacyjna bez skutków wywłaszczeniowych


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc