Kontakt

Strefa
szkoleń


Inwestycje
liniowe


Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc


Przekształcenie użytkowania wieczystego – bonifikaty do poprawki, aktualizacje do umorzenia

Nieruchomości

12.02.2019


W dniu dzisiejszym Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe.[1] Ustawa czeka na jej ogłoszenie. Nowelizacja zmienia regulację dotyczącą udzielanych przez Skarb Państwa bonifikat oraz hamuje postępowania aktualizacyjne opłat będące w toku.

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność bonifikata

Zgodnie z ustawą przekształceniową, bonifikata jest udzielana  w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. W odniesieniu do gruntów będących wcześniej własnością Skarbu Państwa – wysokość bonifikaty określona jest przez ustawodawcę i wynosi 60% przy uiszczeniu należności w pierwszym roku po przekształceniu i o 10% mniej w każdym kolejnym. Natomiast w przypadku gruntów będących wcześniej własnością samorządu – o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości decyduje właściwa rada lub sejmik. Część samorządów uchwaliła bonifikaty rzędu 98% (np. Warszawa), ale są też i takie, które przyznały bonifikatę w wysokości 60%, albo nie przyznały jej wcale. W konsekwencji w wielu miejscach bonifikaty różnią się nie tylko pomiędzy samorządami ale również w porównaniu z bonifikatami dotyczącymi przekształcenia na gruntach Skarbu Państwa.

Wyrównanie wysokości bonifikat

Nowelizacja wskazuje, że jeżeli na obszarze danej gminy obowiązywać będzie uchwała rady gminy określająca stawki procentowe bonifikaty wyższe niż ustawowe w przypadku nieruchomości będących wcześniej własnością Skarbu Państwa (co ma miejsce np. w Warszawie), wówczas wojewoda niezwłocznie, w drodze zarządzenia, podwyższy stawki procentowe bonifikaty uwzględniając warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych wynikające z uchwały podjętej przez organy samorządu. To oznacza, że bonifikaty za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa będą każdorazowo wyrównywane zarządzeniem wojewody do wysokości bonifikat obowiązujących w danych gminach.

W przypadku, gdy doszło już do udzielenia bonifikaty na podstawie ustawowych stawek, organ jest obowiązany do zwrotu części wniesionej opłaty jednorazowej, uwzględniając wysokość bonifikaty wynikającej z zarządzenia wojewody.

Miejsca postojowe i garaże zostaną objęte bonifikatami

Ponadto, ustawodawca doprecyzował, że bonifikaty obejmują również opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże. W konsekwencji, w przypadku gdy przed dniem wejścia w życie nowelizacji bonifikata nie obejmowała opłat za stanowiska postojowe i garaże, właściwy organ jest zobowiązany poinformować o nowej wysokości rocznej opłaty przekształceniowej lub opłaty jednorazowej (uwzględniającej garaże i miejsca postojowe) oraz winien zwrócić część opłaty przekształceniowej, wniesionej za stanowiska postojowe i garaże, uwzględniając bonifikatę.

Postępowania aktualizacyjne do umorzenia

Ustawodawca dodał również przepis, który wskazuje, że umarza się z mocy ustawy postępowania  w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wszczęte po dniu 5 października 2018 r. w przypadku, gdy wypowiedzenia dotychczasowej wysokości tej opłaty nie zostały skutecznie doręczone wszystkim współużytkownikom wieczystym nieruchomości przed dniem 1 stycznia 2019 r. Przepis ten jest odpowiedzią na masowe postępowania aktualizujące opłatę z tytułu użytkowania wieczystego wszczęte po wejściu w życie ustawy przekształceniowej i dotyczy postępowań, które nie zdążyły się zakończyć przed 1 stycznia 2019 r.

 

 

[1] Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Konsekwencje zakupu nieruchomości bez sprawdzenia stanu prawnego

Konsekwencje zakupu nieruchomości bez sprawdzenia stanu prawnego

grunty rolne w toku licytacji komorniczej

Każdy może nabyć grunty rolne w toku licytacji komorniczej

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Czy UOKiK sprawi, że ceny mieszkań będą jeszcze wyższe?

Zagrożenia dla transakcji gruntami rolnymi? Czym jest prawo nabycia przysługujące KOWR?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc