- Prawo i Budowa : Budownictwo i Nieruchomości - https://prawoibudowa.pl -

Ruszają prace nad ułatwieniem obrotu ziemią rolną z korzyścią dla Inwestorów

Zgodnie z tym co wskazywano na stronie Ministerstwa, zmiany będą miały na celu m.in. złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. 

Ministerstwo stoi na stanowisku, że zmiany wprowadzane w ostatnich latach spisują się dobrze a spekulacje obrotem ziemią udało się ograniczyć. Zachodzi jednak potrzeba dokonania pewnych modyfikacji.

Jednym z najważniejszych założeń projektu ma być zmiana polegająca na zwiększeniu powierzchni nieruchomości rolnej wyłączonej spod przepisów ustawy do 1 ha. Obecnie jest to 0,3 ha. Stworzy to większe możliwości nabywania i zbywania nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha, a docelowo, np. przeznaczenia ich pod realizację inwestycji budownictwa mieszkaniowego. Wprowadzenie zmiany ułatwi osiedlanie się na obszarach wiejskich i podmiejskich osób nie będących rolnikami, a rolnikom da możliwość sprzedaży niewielkich działek rolnych.

Duże zainteresowanie takimi gruntami wykazują również Deweloperzy, którym aktualne regulacje znacznie utrudniły realizację inwestycji mieszkaniowych na obszarach wiejskich. Projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego potencjalnie stworzy nowe możliwości zainwestowania terenów rolnych na cele mieszkalne i nie tylko.

Redakcja portalu będzie na bieżąco monitorowała postępy prac legislacyjnych nad opisywanym projektem. Zapraszamy do śledzenia informacji publikowanych na łamach portalu.