- Prawo i Budowa : Budownictwo i Nieruchomości - https://prawoibudowa.pl -

Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego na gruntach z zabudową mieszkaniową wejdzie w życie 5 października 2018 r.

Zgodnie z brzmieniem ustawy, wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia, zatem 5 października 2018 r. będzie kluczową datą, bowiem tego dnia ustawa wejdzie w życie.

O tym, jakie są główne założenia ustawy [1], jakie grunty obejmie przekształcenie [2], i jak będzie wyglądać kwestia opłat [3] i ewentualnych bonifikat [4] pisaliśmy już na portalu.