Żądanie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości tylko do maja 2020 r.

Nieruchomości

24.03.2020


W dniu 14 maja 2020 r. upływa ostateczny termin na żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Zgodnie z wolą ustawodawcy, po tym czasie nie będzie już możliwe skorzystanie z tego uprawnienia.

Premia kompensacyjna

Należy przypomnieć, że jest to związane z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 29 kwietnia 2019 r., poz. 801), która weszłą w życie dnia 14 maja 2019 r. i uregulowała ostateczny termin na zgłoszenie żądania właśnie w taki sposób. Przed nowelizacją zgłoszenie żądania nie było ograniczone terminem. 

Nowelizacja jest pokłosiem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego: wyroku z dnia 14 lipca 2015 r. (sygn. akt SK 26/14) oraz z dnia 12 grudnia 2017 roku (sygn. akt: SK 39/15) i wprowadza  możliwość zgłoszenia żądania zwrotu nieruchomości:

a) każdemu z byłych współwłaścicieli nieruchomości (lub spadkobiercy) bez zgody pozostałych byłych współwłaścicieli nieruchomości,

b) byłym właścicielom nieruchomości (lub spadkobiercom) bez względu na to, czy wywłaszczenie nastąpiło wskutek decyzji administracyjnej, czy też w drodze umowy stanowiącej rezultat rokowań.

Na łamach naszego portalu pisaliśmy o tym, wskazując na genezę zmianwymogi formalne, jak również szczegółowo analizując sytuację współwłasności.

Do upływu terminu pozostało mniej niż 2 miesiące, a mając na względzie wymogi formalne wniosku, zwłaszcza konieczność dołączenia szeregu dokumentów m.in. potwierdzających następstwo prawne, czy decyzję wywłaszczeniową, jest to stosunkowo niewiele. Jeżeli byli właściciele chcą wystąpić z takim żądaniem to  zalecane jest jak najszybsze podjęcie działań i skompletowanie dokumentów. Po 14 maja 2020 r. uprawnienie do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości wygaśnie. 

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

grunty rolne ustawa

Zagrożenia dla transakcji gruntami rolnymi? Czym jest prawo nabycia przysługujące KOWR?

Ryczałtowe wynagrodzenie dla biegłego

Sankcje dla biegłych za nierzetelne opinie

Rozwiązanie stosunku najmu przez sąd

Wnioski z raportu o stanie mieszkalnictwa w Polsce

Czy prawo do korzystania z nieruchomości przechodzi na nabywcę urządzeń przesyłowych?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc