WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestycji deweloperskich

Budowa

25.11.2020


Od nowego roku część jednoosobowych przedsiębiorców uzyska określone uprawnienia konsumenckie (tzw. quasi-przedsiębiorcy). Istotnie wpłynie to na praktykę Deweloperów, ich odpowiedzialność oraz treść zawieranych umów.

Rosnące oczekiwania względem Deweloperów sprawiają, że coraz częściej nabywcy lokali oraz wspólnoty mieszkaniowe wchodzą w konflikty z Deweloperami. Od 1 stycznia 2021 r. część nabywców, zwłaszcza lokali usługowych czy apartamentów, uzyska uprawnienia konsumenckie, które ułatwią im dochodzenie roszczeń z rękojmi. Prawnicy już teraz spierają się jaki będzie wpływ nowelizacji na już zawarte umowy deweloperskie, które zostaną sfinalizowane w 2021 roku. 

Kolejny rok stawia przed Deweloperami wiele nowych wyzwań: 

 • Jak w praktyce przedstawia się odpowiedzialność Dewelopera względem Nabywców lokali? 
 • Kiedy z roszczeniami mogą występować właściciele, a kiedy wspólnota mieszkaniowa 
 • Jakie roszczenia przysługują z tytułu wad nieruchomości, a przede wszystkim jak się przed nimi bronić?  
 • Jak kształtować się będą relacje z quasi-przedsiębiorcami oraz którzy nabywcy uzyskają ten status?
 • Jakie ułatwienia w zakresie dochodzenia roszczeń uzyskają quasi-przedsiębiorcy i jak się przed nimi zabezpieczyć?  

Odpowiedzi na powyższe pytania przybliżą eksperci kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni, podczas bezpłatnego webinarium, na które zapraszamy 3 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00.

Program Szkolenia (poruszane zagadnienia): 

 1. Kim jest quasi-przedsiębiorca i jak rozpoznać jego status?  
 2. Wady fizyczne lokali i części wspólnych. 
 3. Uprawnienia przysługujące nabywcom i wspólnocie mieszkaniowej, cesje roszczeń itp. 
 4. Rękojmia za wady fizyczne – jakie roszczenia przysługują nabywcom. 
 5. Zasady odpowiedzialności z rękojmi względem nabywców będących quasi-przedsiębiorcami. 
 6. Obrona dewelopera przed roszczeniami z rękojmi. 
 7. Roszczenie odszkodowawcze z tytułu nienależytego wykonania umowy i obrona Dewelopera.

 

Udział w webinarium jest bezpłatny, obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Tarcza antykryzysowa 1.0 oraz 1.1 a branża budowlana

Cyfryzacja procesu budowlanego

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Nowelizacja prawa budowlanego – przeniesienie pozwolenia na budowę

Opłata planistyczna

Budowa domów do 70 m2 bez formalności lecz z dużą odpowiedzialnością Inwestora


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc