- Prawo i Budowa : Budownictwo i Nieruchomości - https://prawoibudowa.pl -

WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestycji deweloperskich

Rosnące oczekiwania względem Deweloperów sprawiają, że coraz częściej nabywcy lokali oraz wspólnoty mieszkaniowe wchodzą w konflikty z Deweloperami. Od 1 stycznia 2021 r. część nabywców, zwłaszcza lokali usługowych czy apartamentów, uzyska uprawnienia konsumenckie, które ułatwią im dochodzenie roszczeń z rękojmi. Prawnicy już teraz spierają się jaki będzie wpływ nowelizacji na już zawarte umowy deweloperskie, które zostaną sfinalizowane w 2021 roku. 

Kolejny rok stawia przed Deweloperami wiele nowych wyzwań: 

Odpowiedzi na powyższe pytania przybliżą eksperci kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni, podczas bezpłatnego webinarium, na które zapraszamy 3 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00.

Program Szkolenia (poruszane zagadnienia): 

  1. Kim jest quasi-przedsiębiorca i jak rozpoznać jego status?  
  2. Wady fizyczne lokali i części wspólnych. 
  3. Uprawnienia przysługujące nabywcom i wspólnocie mieszkaniowej, cesje roszczeń itp. 
  4. Rękojmia za wady fizyczne – jakie roszczenia przysługują nabywcom. 
  5. Zasady odpowiedzialności z rękojmi względem nabywców będących quasi-przedsiębiorcami. 
  6. Obrona dewelopera przed roszczeniami z rękojmi. 
  7. Roszczenie odszkodowawcze z tytułu nienależytego wykonania umowy i obrona Dewelopera.

 

Udział w webinarium jest bezpłatny, obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. [1]