Audyty nieruchomości | due dilligence

Nieruchomości

18.05.2022


Należy pamiętać, że bezpieczne transakcje nieruchomości poprzedza skrupulatny audyt. Coraz więcej gruntów, które pozostały jeszcze niezagospodarowane, może posiadać jakiegoś rodzaju zagrożenia, które potencjalnie mogą wpłynąć na ich wartość.

Oto kilka przykładów: 

  1. Fakt, że grunt sąsiaduje z drogą publiczną nie oznacza, że ma do niej odpowiedni dostęp:
  • Zdarza się bowiem tak, że grunt sąsiaduje z drogą publiczną, ale jej rodzaj nie pozwala na wybudowanie zjazdu na nieruchomość, 
  • Wtedy konieczne może być zapewnienie dostępu do drogi przez sąsiadujący grunt np. za pomocą ustanowienia służebności przejazdu i przechodu, co w przypadku braku zgody sąsiada może potrwać kilka miesięcy, czy nawet lat i znacznie opóźnić plany inwestycyjne właściciela nieruchomości, 
  1. Grunty mogą posiadać niewidoczne gołym okiem zanieczyszczenia:
  • Zanieczyszczenia, w zależności od tego, kiedy i jak powstały, mogą wiązać się z odpowiedzialnością nabywcy gruntu i koniecznością jego naprawy, 
  • Odpowiedzialność może wiązać się z wymianą gruntu, co w przypadku rozległych zanieczyszczeń stanowić może niemały koszt, a dodatkowo spowodować dotkliwe kary finansowe,  
  1. Nabycie gruntów i ich dzierżawa może stanowić koncentrację podlegającą zgłoszeniu do UOKiK:
  • W ramach audytu warto skontrolować, jaki obrót we wcześniejszych dwóch latach wygenerowało nabywane (dzierżawione) mienie, 
  • Przykładowo, w przypadku spełnienia określonych przesłanek przedsiębiorca może być zobligowany do konieczności dokonania zgłoszenia koncentracji do UOKiK,  
  • Sankcje za pominięcie tej procedury równoważne mogą być z nieważnością umowy, 

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Patrycja Kupiec

Specjalista ds. administracji i marketingu

Inne artykuły
tego autora

Zobacz inne artykuły z tego działu

Od stycznia książka obiektu może być elektroniczna (EKOB)

Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości

Najem prywatny tylko na ryczałcie

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ustawa

Przepisy „#StopPatodeweloperka” – jakie zmiany w prawie wprowadza nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicz...

Wycinka drzew – co trzeba wiedzieć?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc