Nieruchomości

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Audyty nieruchomości | due dilligence

Opłata adiacencka- czym jest?

Renta planistyczna | wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego

kooperatywa mieszkaniowa poradnik

Najem okazjonalny dla obywateli Ukrainy  na łatwiejszych zasadach

rachunki powiernicze dla deweloperów

Obywatele Ukrainy bez ochrony praw lokatorów i bez zakazu eksmisji

Wzrost stawek podatku od nieruchomości

Uchwalono nową ustawę deweloperską. Jakie zmiany dla deweloperów i nabywców mieszkań?

zamówienia publiczne

Nowe zasady odpowiedzialności deweloperów za wady lokali – Jakub Arczyński dla Real Estate Magazine

Umowny zarząd nieruchomością wspólną a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestyc...

Małżonek musi zgodzić się na nabycie nieruchomości

Precedensowy wyrok na agenta nieruchomości


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc