Proces inwestycyjny

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Specustawa dotycząca biogazowni rolniczych na horyzoncie

Problemy ze świadectwami energetycznymi – przegląd pierwszych miesięcy funkcjonowania regulacji

Zmiany w projekcie budowlanym 2019

Lokalizacja lub przebudowa zjazdu na drogę publiczną a postanowienia planu miejscowego

Procedura planistyczna dla farm wiatrowych, objęcie mocy z farmy wiatrowej – (część II)

Jak wybudować farmę wiatrową, liberalizacja zasady 10 H – część I

Obowiązek segregowania śmieci budowlanych i rozbiórkowych pod znakiem zapytania

Przekształcenie lokali usługowych w mieszkalne lekiem na problemy z podażą mieszkań?

Umowa rezerwacyjna – nowy instrument ustawy deweloperskiej.

Wzrost stawek odsetek ustawowych | rosnące zaległości w płatnościach

Rewolucja w planistyce – komu się przysłuży?

umowa służebności przesyłu

Czy jest możliwa mediacja z organem administracji publicznej?

Opłata planistyczna

Budowa domów do 70 m2 bez formalności lecz z dużą odpowiedzialnością Inwestora


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc