Proces inwestycyjny

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Certyfikaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

„Wyrok TK w sprawie ustawy krajobrazowej. Kto może liczyć na odszkodowanie? Co dalej z uchwałami krajobrazowymi w 2024 r...

dziennik budowy

Nieprawomocny wyrok w sprawie budowlanej podstawą zabezpieczenia

Kiedy drzewa są lasem? Las w przepisach prawa

grunty rolne ustawa

Przekształcenia spółek z gruntami rolnymi – uwaga na wadliwe sformułowanie przepisów noweli!

Zintegrowany plan inwestycyjny jako nowe narzędzie planistyczne w 2023 r.

Specustawa dotycząca biogazowni rolniczych na horyzoncie

Problemy ze świadectwami energetycznymi – przegląd pierwszych miesięcy funkcjonowania regulacji

Zmiany w projekcie budowlanym 2019

Lokalizacja lub przebudowa zjazdu na drogę publiczną a postanowienia planu miejscowego

Procedura planistyczna dla farm wiatrowych, objęcie mocy z farmy wiatrowej – (część II)

Jak wybudować farmę wiatrową, liberalizacja zasady 10 H – część I

Obowiązek segregowania śmieci budowlanych i rozbiórkowych pod znakiem zapytania


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc