Przygotowanie inwestycji

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Ograniczenia w sytuowaniu tablic i urządzeń reklamowych – akty planistyczne

Tablice i urządzenia reklamowe – czym jest ustawa krajobrazowa?

Walka o dostęp do numerów ksiąg wieczystych w GEOPORTALu

Czy prawo do korzystania z nieruchomości przechodzi na nabywcę urządzeń przesyłowych?

Specustawa energetyczna - decyzja lokalizacyjna

Specustawa energetyczna: decyzja lokalizacyjna bez skutków wywłaszczeniowych

Śmierć strony przed wszczęciem postępowania administracyjnego

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – do kiedy właściciel może się zgłosić?

odległość miejsc postojowych od granicy działki

Miejsca parkingowe

Zmiany w projekcie budowlanym 2019

Zmiany w projekcie budowlanym: Istotne i nieistotne Cz. 1. Treść regulacji

Pomoc publiczna dopiero po przekształceniu

Przekształcenie użytkowania wieczystego pomocą publiczną dla przedsiębiorców

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne – termin ważności a inwestycja budowlana

pozwolenie konserwatorskie a pozwolenie na budowę

Termin ważności pozwolenia konserwatorskiego a inwestycja budowlana

Strona 1 z 512345

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc