Sąd Najwyższy może namieszać w obrocie gruntami rolnymi

stwierdzenie nabycia spadku a zasiedzenie

KOWR nie przejmie gruntów rolnych spółki po jej przekształceniu? Projekt nowelizacji

Renta planistyczna | wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego

6.04.2022

Wzrost stawek odsetek ustawowych | rosnące zaległości w płatnościach

31.03.2022

Przekształcenie spółki | Grunty rolne | KOWR

25.02.2022

Ryczałtowe wynagrodzenie dla biegłego

Dzierżawa i kupno nieruchomości jako koncentracja wymagająca zgłoszenia UOKiK

Opłata planistyczna

Budowa domów do 70 m2 bez formalności lecz z dużą odpowiedzialnością Inwestora

Pokaż więcej

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc