Umowy budowlane i spory

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Łączenie kar umownych za nieterminowość oraz odstąpienie od umowy. Ciekawe orzeczenie SN

Kara umowna za odstąpienie od umowy w wyniku niewykonania zobowiązania pieniężnego niedopuszczalna

kto odpowiada za awarie przyłącza wodociągowego

Awaria kanalizacji – kto zapłaci?

podwykonawstwo w zamówieniach publicznych

Zamówienia Publiczne: Bezpośrednia zapłata podwykonawcy

kary umowne

Kara umowna dla podwykonawcy drogowego tylko za zgodą Inwestora

Rachunek powierniczy zabezpieczy podwykonawców drogowych.

Rachunek powierniczy zabezpieczy podwykonawców drogowych.

Kary umowne za niedotrzymanie terminu

„Niewinny” Wykonawca nie zapłaci kary umownej

Różnica w powierzchni użytkowej budynku może być podstawą roszczeń kupujących o obniżenie ceny

Ile zapłaci Inwestor bezpodstawnie wzbogacony na robotach dodatkowych.

Czy projektant może samodzielnie wstrzymać budowę?

Zmiany w solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy

Kontrakty budowlane – uwaga na różnice w terminach przedawnienia.


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc