Inwestycje liniowe

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze
małe wywłaszczenie

Prawne aspekty inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne – konferencja Pulsu Biznesu z naszym udziałem

rygor natychmiastowej wykonalności

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przyspieszy budowę strategicznych sieci przesyłowych

małe wywłaszczenie

Zmiana właściciela nieruchomości w toku „małego wywłaszczenia”

Stacje elektroenergetyczne

Stacje elektroenergetyczne bez decyzji środowiskowej

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – do kiedy właściciel może się zgłosić?

Upływ czasu może obronić wadliwe pozwolenie na budowę

Sieci gazowe na zgłoszenie czy pozwolenie budowlane?

Sieci gazowe można już budować na zgłoszenie

gazociąg wysokiego ciśnienia strefa ochronna

Bezumowne korzystanie z nieruchomości nie obejmuje strefy kontrolowanej gazociągu

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność bonifikata

Przekształcenie użytkowania wieczystego – bonifikaty do poprawki, aktualizacje do umorzenia

polityka energetyczna polski

Polityka Energetyczna Polski do 2040 – założenia i perspektywy

zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

Rozpoczęcie prowadzenia robót budowalnych – Co załączyć do zawiadomienia?

nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Ważna zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami już obowiązuje


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc