Użytkowanie

  • Najnowsze
  • Najpopularniejsze

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości komercyjnych we własność już w 2023 r.?

Czy prawo do korzystania z nieruchomości przechodzi na nabywcę urządzeń przesyłowych?

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości byłym właścicielom

Współwłaściciel może żądać zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości

Pomoc publiczna dopiero po przekształceniu

Przekształcenie użytkowania wieczystego pomocą publiczną dla przedsiębiorców

Upływ czasu może obronić wadliwe pozwolenie na budowę

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność bonifikata

Przekształcenie użytkowania wieczystego – bonifikaty do poprawki, aktualizacje do umorzenia

Przekształcenie użytkowania wieczystego – czy coś trzeba zrobić?

wadliwość decyzji administracyjnej

Uzupełnienie czy sprostowanie decyzji administracyjnej?

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ustawa

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – Nowelizacja

RPO za kopiowaniem akt przez organy

Organy przestaną odmawiać kopiowania akt?

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność 2018

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – stare czy nowe przepisy?

użytkowanie wieczyste opłaty 2018

Czeka nas aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc