Nowe Prawo Zamówień Publicznych już pewne

Proces inwestycyjny

15.10.2019


Z dzisiejszą publikacją w Rzeczpospolitej artykułu mojego autorstwa dotyczącego projektowanej w nowym Prawie Zamówień Publicznych waloryzacji kontraktów dotyczących robót budowlanych i usług w zamówieniach publicznych zbiegła się informacja o podpisaniu w dniu wczorajszym w/w projektu przez Prezydenta RP.

Powtórzyć należy, że najważniejszą zmianą wprowadzaną przez ustawę jest obowiązek zawierania w umowach – których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, przewidzianych na okres dłuższy niż 12 miesięcy – postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją.

Regulacja zakłada m. in. wprowadzenie dodatkowej uproszczonej procedury udzielania zamówień podprogowych. Ograniczono również możliwości zamawiających w zakresie stosowania kar umownych

Przewiduje się także polubowne metody rozwiązywania sporów oraz obniżenie opłaty za składane do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania.

Ustawa już na pewno wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

grunty rolne ustawa

Przekształcenia spółek z gruntami rolnymi – uwaga na wadliwe sformułowanie przepisów noweli!

Kiedy drzewa są lasem? Las w przepisach prawa

dziennik budowy

Nieprawomocny wyrok w sprawie budowlanej podstawą zabezpieczenia

„Wyrok TK w sprawie ustawy krajobrazowej. Kto może liczyć na odszkodowanie? Co dalej z uchwałami krajobrazowymi w 2024 r...


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc