Nowe Prawo Zamówień Publicznych już pewne

Proces inwestycyjny

15.10.2019


Z dzisiejszą publikacją w Rzeczpospolitej artykułu mojego autorstwa dotyczącego projektowanej w nowym Prawie Zamówień Publicznych waloryzacji kontraktów dotyczących robót budowlanych i usług w zamówieniach publicznych zbiegła się informacja o podpisaniu w dniu wczorajszym w/w projektu przez Prezydenta RP.

Powtórzyć należy, że najważniejszą zmianą wprowadzaną przez ustawę jest obowiązek zawierania w umowach – których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, przewidzianych na okres dłuższy niż 12 miesięcy – postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją.

Regulacja zakłada m. in. wprowadzenie dodatkowej uproszczonej procedury udzielania zamówień podprogowych. Ograniczono również możliwości zamawiających w zakresie stosowania kar umownych

Przewiduje się także polubowne metody rozwiązywania sporów oraz obniżenie opłaty za składane do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania.

Ustawa już na pewno wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Specustawa energetyczna - decyzja lokalizacyjna

Specustawa energetyczna: decyzja lokalizacyjna bez skutków wywłaszczeniowych

Szkolenie: Inwestor – wykonawca. Relacje w procesie budowlanym. 6.02.2020 r.

małe wywłaszczenie

Zmiana właściciela nieruchomości w toku „małego wywłaszczenia”

Ryczałtowe wynagrodzenie dla biegłego

Sankcje dla biegłych za nierzetelne opinie


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc