Bezpłatne szkolenia dla deweloperów- ZAPISZ SIĘ!

W najbliższym czasie organizujemy serię szkoleń dla inwestorów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem deweloperów.
Na początek planujemy przeprowadzenie szkoleń z następujących zagadnień:

Zmiany w ustawie deweloperskiej – nowe wzory umów i Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – dnia 30 września 2021 r.

Odpowiedzialność dewelopera za wady – pierwsze doświadczenia z roszczeniami quasi-przedsiębiorców – dnia 14 października 2021 r.

Wady lokali – roszczenia względem dewelopera – dnia 28 października 2021 r.

Zakres szkolenia

Zakres szkolenia

W 4-godzinnym szkoleniu odpowiemy na następujące pytania:

Jak w praktyce przedstawia się odpowiedzialność dewelopera względem nabywców lokali?

Jak wpłynęła na to zmiana przepisów z 1 stycznia 2021 r.?

Kiedy z roszczeniami występować mogą właściciele, a kiedy wspólnota?

Jakie roszczenia przysługują z tytułu wad nieruchomości?

Czym różnią się w praktyce procesowej roszczenia z rękojmi od roszczeń odszkodowawczych?

Jak bronić się przed roszczeniami

Promocyjnie oferujemy Państwu udział w dwóch pierwszych szkoleniach nieodpłatnie. Oferujemy  też możliwość zapisów na szkolenie Wady lokali – roszczenia względem dewelopera w promocyjnej cenie 399 zł plus VAT, zamiast standardowych 499 zł plus VAT. Cena promocyjna obowiązuje do 15 października 2021 r.

Dodatkowo, organizujemy także szkolenia indywidualne z zakresu tematyki budowlanej i prawa nieruchomości, w tym szkolenia z następujących zagadnień:

Przygotowanie procesu inwestycyjnego:

Audyt Nieruchomości – jak pozyskać informacje o gruncie? (szkolenie warsztatowe);

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne z punktu widzenia inwestorów;

Umowy w procesie budowlanym w czasie pandemii – sposoby zabezpieczenia i kary umowne (szkolenie warsztatowe);

Spory dotyczące umów:

Wynagrodzenie podwykonawców a odpowiedzialność Inwestora;

Zabezpieczenie inwestora w relacji z projektantem;

Prawa autorskie dotyczące projektu budowlanego;

Procedura administracyjna:

Przedmiot i zakres postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę – zagadnienia proceduralne;

Decyzje o warunkach zabudowy – najczęstsze błędy inwestorów i organów;

Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego;

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

Ochrona zabytków w procesie budowlanym;

Wycinka drzew i krzewów – nowe zasady;

Procedura podziału nieruchomości;

Budowa na gruntach rolnych i odrolnienie;

Kwestie środowiskowe w procesie budowlanym;

Rodzaje odpowiedzialności na gruncie prawa budowlanego oraz innych ustaw w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Jesteśmy gotowi przygotować dla Państwa także szkolenia zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem, w zakresie naszej specjalizacji, to jest prawa budowlanego i nieruchomości.

Szkolenia prowadzone są, według wyboru odbiorców, online lub osobiście i trwają domyślnie od 4 do 6 godzin zegarowych, w zależności od Państwa potrzeb. Osobami prowadzącymi są wyłącznie doświadczeni adwokaci i radcy prawni – specjaliści kancelarii Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni

 

 

Linki do zapisów na szkolenie:

https://mlegal.clickmeeting.com/zmiany-w-ustawie-deweloperskiej-nowe-wzory-umow-i-deweloperski-fundusz-gwarancyjny/register?_ga=2.33201276.335380225.1631526005-1554306444.1623398927

https://mlegal.clickmeeting.com/odpowiedzialnosc-dewelopera-za-wady-pierwsze-doswiadczenia-z-roszczeniami-quasi-przedsiebiorcow/register?_ga=2.33201276.335380225.1631526005-1554306444.1623398927

https://mlegal.clickmeeting.com/wady-lokali-roszczenia-wzgledem-dewelopera/register?

_ga=2.104619970.335380225.1631526005-1554306444.1623398927

Przejdź do zapisów

Zgłoś się

Łukasz Kułaga Prowadzący szkolenie

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc