Kontakt

Strefa
szkoleń


Inwestycje
liniowe


Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc


Coraz mniej czasu na aktualizację danych w KRS

Wiadomości

25.09.2019


Do dnia 1 grudnia 2019 r. przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS mają czas na wskazanie maksymalnie dziesięciu pozycji przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym jednego przedmiotu przeważającej działalności na poziomie podklasy. Powyższy obowiązek nie wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki, statutu czy aktu założycielskiego. Wymóg ten wprowadziła nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 1 grudnia 2014 roku, a zatem przedsiębiorcy na wypełnienie obowiązku mieli aż 5 lat. Celem tych zmian było uporządkowanie informacji znajdujących się w KRS.

Natomiast do dnia 15 września 2019 r. należało wskazać adresy do doręczeń osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, w tym członków zarządu, prokurentów i wspólników. Spółki kapitałowe są również zobowiązane do złożenia oświadczenia o adresach do doręczeń osób uprawnionych do powołania członów zarządu.

Konsekwencją niedopełnienia powyższych obowiązków będzie wszczęcie postępowania przymuszającego przez sąd rejestrowy. W przypadku niedopełnienia obowiązków pomimo wezwania sąd rejestrowy będzie mógł nałożyć grzywnę w wysokości do 15 000 zł na członków zarządu lub wspólników uprawnionych do reprezentacji podmiotu. W przypadku nieuiszczenia grzywny, sąd rejestrowy może wymierzyć kary aresztu.

Warto zatem dokonać jak najszybciej aktualizacji danych w KRS, tak aby ustrzec się przed postępowaniem przymuszającym.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Poznań ogranicza zapisy specustawy mieszkaniowej

Konferencja z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – przekształcenie użytkowania wieczystego...

Bonifikata 75% w Poznaniu – przekształcenie użytkowania wieczystego

stacje ładowania samochodów elektrycznych

Wymagania dotyczące eksploatacji stacji ładowania transportu publicznego


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc