Kinga Malcher-Firlej   radca prawny


Artukuły tego autora:

pozew o eksmisję

Koniec z podważaniem starych decyzji administracyjnych

Umowny zarząd nieruchomością wspólną a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

Małżonek musi zgodzić się na nabycie nieruchomości

Co zrobić z danymi osobowymi byłego najemcy?

Zebrania wspólnot mieszkaniowych – jak decydować w trakcie pandemii?

Walka o dostęp do numerów ksiąg wieczystych w GEOPORTALu

Premia kompensacyjna

Żądanie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości tylko do maja 2020 r.

Ryczałtowe wynagrodzenie dla biegłego

Sankcje dla biegłych za nierzetelne opinie

Ryczałtowe wynagrodzenie dla biegłego

Biegły będzie mógł zażądać wyższego wynagrodzenia w złożonej sprawie

pozwolenie konserwatorskie a pozwolenie na budowę

Co z przekształceniem użytkowania wieczystego w 2020 roku?

Coraz mniej czasu na aktualizację danych w KRS

Przekształcenie użytkownia wieczystego we własność

Przekształcenie użytkownia wieczystego we własność – Zmiany 2019


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc