Idą zmiany – Specustawa Mieszkaniowa

Na etapie konsultacji społecznych znajduje się obecnie projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, zwanej Specustawą mieszkaniową.

Celem przyszłej ustawy zaprojektowanej przez Radę Ministrów jest, zgodnie z jej uzasadnieniem, redukcja deficytu mieszkań i w konsekwencji spowodowanie spadku ich cen. Osiągnięcie tego rezultatu ma nastąpić poprzez uproszczenie zasad oraz procedur przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Z dobrodziejstw projektowanej ustawy korzystać będą mogły przy tym nie tylko podmioty publiczne, ale również prywatni inwestorzy.

Wprowadzane rozwiązania z całą pewnością nie mają charakteru kosmetycznego i są bardzo daleko idące. Wyjątkowo kontrowersyjne są przede wszystkim kwestie związane z wpływem zmian na ład i zagospodarowanie przestrzenne. Wśród zebranych w toku konsultacji społecznych opinii dotyczących projektu przeważa krytyka, pochodząca zarówno od urbanistów, prawników, geodetów, a nawet deweloperów.

Główne założenia projektu ustawy oraz związane z nimi problemy będziemy opisywać w kolejnych artykułach. Na bieżąco również śledzić będziemy proces ustawodawczy, tak by wejście ustawy w życie nie zaskoczyło żadnego z naszych czytelników.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

kooperatywa mieszkaniowa poradnik

Najem okazjonalny dla obywateli Ukrainy  na łatwiejszych zasadach

kooperatywa mieszkaniowa poradnik

Świadczenie pieniężne za zapewnienie lokalu obywatelom Ukrainy

Przekształcenie lokali usługowych w mieszkalne lekiem na problemy z podażą mieszkań?

Wynajmujesz lub sprzedajesz mieszkanie – musisz mieć świadectwo charakterystyki energetycznej. Po noweli grozi Ci grzywn...


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc