Kara umowna za brak zapłaty podwykonawcom zgodna z prawem w reżimie zamówień publicznych

Wiadomości

1.07.2020


Wczoraj Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów (sygn. III CZP 67/19) rozsądził spór, który w ostatnim czasie wzbudzał kontrowersje wśród prawników oraz wykonawców robót budowlanych.

Artykuł 143 d ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, nakazujący zamawiającym zastrzeganie w umowach o roboty budowlane kar umownych dla generalnych wykonawców za brak zapłaty podwykonawcom jest zgodny z istotą kar umownych i przepisami kodeksu cywilnego.

W konsekwencji, stanowisko, zgodnie z którym kary takie uważać należy za nieważne jako zastrzeżone za zobowiązanie pieniężne, ulega znacznemu osłabieniu.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Czy nowela prawa budowalnego zalegalizuje wcześniejsze odstępstwa od projektu?

Cyfryzacja procesu budowlanego

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – jaki będą miały wpływ na branżę budowlaną?

Nowela ustawy o wspieraniu termomodernizacji – powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc