Nowela ustawy o wspieraniu termomodernizacji – powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Wiadomości

7.12.2020


Dnia 1 grudnia 2020 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw nowelę ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127).

Wprowadzone zmiany to m.in. utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która pozwoli skatalogować źródła niskiej energii w skali całego kraju. W ocenie projektodawców niska emisja to główne źródło smogu w Polsce, a CEEB ma umożliwić kontrolę tego zjawiska.

Rozpocznie się więc gromadzenie danych dotyczących budynków w zakresie:

· źródeł energii elektrycznej,

· źródeł ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej,

· spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Ewidencja zawierała będzie także spis udzielanych pomocy publicznych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach.

Dokumentowanie źródeł energii dotyczyć będzie w głównej mierze indywidualnych gospodarstw domowych, niewielkich zakładów usługowych czy lokalnych ciepłowni.

Powyższe zmiany są elementem szerszego programu „STOP Smog”.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Cyfryzacja procesu budowlanego

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – jaki będą miały wpływ na branżę budowlaną?

KONFERENCJA: Skuteczne zabezpieczenie procesu inwestycyjno-budowlanego

Opracowanie zmian w prawie dla branży budowlanej i nieruchomości – pobierz przewodnik


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc