Kamil Czubiński   


Artukuły tego autora:

Koronawirus – czy specustawa wpłynie na bezpieczeństwo procesu budowlanego?

grunty rolne ustawa

Zagrożenia dla transakcji gruntami rolnymi? Czym jest prawo nabycia przysługujące KOWR?

prace nad ułatwieniem obrotu ziemią rolną z korzyścią dla Inwestorów

Co może zagrozić transakcji gruntami rolnymi? Omawiamy prawo pierwokupu

grunty rolne w toku licytacji komorniczej

Każdy może nabyć grunty rolne w toku licytacji komorniczej

odległość miejsc postojowych od granicy działki

Miejsca parkingowe

Zmiany w projekcie budowlanym 2019

Zmiany w projekcie budowlanym: Istotne i nieistotne Cz. 1. Treść regulacji

kooperatywa mieszkaniowa poradnik

Kooperatywy – nowy sposób realizowania inwestycji mieszkaniowych

kowr ustawa

Złagodzenie restrykcyjnych zasad obrotu ziemią – łatwiej kupimy 1 ha ziemi

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne – termin ważności a inwestycja budowlana

pozwolenie konserwatorskie a pozwolenie na budowę

Termin ważności pozwolenia konserwatorskiego a inwestycja budowlana

zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

Rozpoczęcie prowadzenia robót budowalnych – Co załączyć do zawiadomienia?

umowa służebności przesyłu

Zabezpieczenie udostępnienia terenu w umowie ustanowienia służebności przesyłu.

Strona 1 z 212

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc