Kamil Czubiński   


Artukuły tego autora:

Tablice i urządzenia reklamowe – czym jest ustawa krajobrazowa?

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Nowelizacja prawa budowlanego – przeniesienie pozwolenia na budowę

Cyfryzacja procesu budowlanego

Łączenie kar umownych za nieterminowość oraz odstąpienie od umowy. Ciekawe orzeczenie SN

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Nowelizacja prawa budowlanego

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Tarcza antykryzysowa 1.0 oraz 1.1 a branża budowlana

Tarcza antykryzysowa a umowy najmu

Rozwiązanie stosunku najmu przez sąd

Wnioski z raportu o stanie mieszkalnictwa w Polsce

Koronawirus – czy specustawa wpłynie na bezpieczeństwo procesu budowlanego?

grunty rolne ustawa

Zagrożenia dla transakcji gruntami rolnymi? Czym jest prawo nabycia przysługujące KOWR?

prace nad ułatwieniem obrotu ziemią rolną z korzyścią dla Inwestorów

Co może zagrozić transakcji gruntami rolnymi? Omawiamy prawo pierwokupu

grunty rolne w toku licytacji komorniczej

Każdy może nabyć grunty rolne w toku licytacji komorniczej

Strona 1 z 3123

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc