Kamil Czubiński   


Artukuły tego autora:

Jak uchronić się przed opłatą za wycinkę drzew?

Opłata planistyczna

Rosnące ceny materiałów budowlanych – jak dokonać waloryzacji kontraktu budowlanego? Prawo zamówień publicznych Cz. II...

dziennik budowy

Rosnące ceny materiałów budowlanych – jak dokonać waloryzacji kontraktu budowlanego? Cz. I.

wadliwość decyzji administracyjnej

Pełnomocnictwo w formie elektronicznej w postępowaniu administracyjnym – jak uwierzytelnić jego odpis i nie popełnić błę...

wadliwość decyzji administracyjnej

Pełnomocnictwo w formie elektronicznej w postępowaniu administracyjnym – kto może uwierzytelnić jego odpis?

Uchwalono nową ustawę deweloperską. Jakie zmiany dla deweloperów i nabywców mieszkań?

Ograniczenia sytuowania tablic i urządzeń reklamowych – uchwały krajobrazowe

grunty rolne ustawa

Obowiązki spółek posiadających grunty rolne – pierwokup akcji i udziałów KOWR

Ograniczenia w sytuowaniu tablic i urządzeń reklamowych – akty planistyczne

Nowela ustawy o wspieraniu termomodernizacji – powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – jaki będą miały wpływ na branżę budowlaną?

Tablice i urządzenia reklamowe – czym jest ustawa krajobrazowa?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc