Odrolnienie terenu a utrata mocy miejscowego planu

W jednym z najnowszych orzeczeń (sygn. akt: II OSK 1734/15) Naczelny Sąd Administracyjny zajął się istotną dla właścicieli gruntów i władz samorządowych precedensową sprawą związana z odrolnieniem terenu. W wyroku z dnia 03. listopada 2015 r. NSA stwierdził, że skuteczne pozostaje odrolnienie terenu dokonane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który utracił moc. Sprawa dotyczyła nieruchomości położonych w gminie Boguchwała w woj. podkarpackim.

W wyroku z dnia 03. listopada 2015 r. NSA stwierdził, że skuteczne pozostaje odrolnienie terenu dokonane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który utracił moc. Sprawa dotyczyła nieruchomości położonych w gminie Boguchwała w woj. podkarpackim.

Na dzień 08. grudnia 2015 r. uzasadnienie wyroku nie zostało jeszcze opublikowane.

Autor:
Paulina Skonieczna

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

dziennik budowy

Nieprawomocny wyrok w sprawie budowlanej podstawą zabezpieczenia

„Wyrok TK w sprawie ustawy krajobrazowej. Kto może liczyć na odszkodowanie? Co dalej z uchwałami krajobrazowymi w 2024 r...

Certyfikaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Wycinka drzew – co trzeba wiedzieć?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc