Odrolnienie terenu a utrata mocy miejscowego planu

W jednym z najnowszych orzeczeń (sygn. akt: II OSK 1734/15) Naczelny Sąd Administracyjny zajął się istotną dla właścicieli gruntów i władz samorządowych precedensową sprawą związana z odrolnieniem terenu. W wyroku z dnia 03. listopada 2015 r. NSA stwierdził, że skuteczne pozostaje odrolnienie terenu dokonane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który utracił moc. Sprawa dotyczyła nieruchomości położonych w gminie Boguchwała w woj. podkarpackim.

W wyroku z dnia 03. listopada 2015 r. NSA stwierdził, że skuteczne pozostaje odrolnienie terenu dokonane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który utracił moc. Sprawa dotyczyła nieruchomości położonych w gminie Boguchwała w woj. podkarpackim.

Na dzień 08. grudnia 2015 r. uzasadnienie wyroku nie zostało jeszcze opublikowane.

Autor:
Paulina Skonieczna

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Specustawa energetyczna - decyzja lokalizacyjna

Specustawa energetyczna: decyzja lokalizacyjna bez skutków wywłaszczeniowych

Szkolenie: Inwestor – wykonawca. Relacje w procesie budowlanym. 6.02.2020 r.

małe wywłaszczenie

Zmiana właściciela nieruchomości w toku „małego wywłaszczenia”

Ryczałtowe wynagrodzenie dla biegłego

Sankcje dla biegłych za nierzetelne opinie


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc