doręczenie

strona w postępowaniu administracyjnym

Termin związania decyzji administracyjnej. Przyjmuje się od daty wydania, czy też daty doręczenia?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc