kara umowna

Łączenie kar umownych za nieterminowość oraz odstąpienie od umowy. Ciekawe orzeczenie SN

Czy w razie braku szkody należy się kara umowna?

Czy w razie braku szkody należy się kara umowna?

Kontrakty budowlane – uwaga na różnice w terminach przedawnienia.


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc