Wnioski z raportu o stanie mieszkalnictwa w Polsce

Nieruchomości

14.04.2020


Ministerstwo Rozwoju w celu zbadania i przedstawienia aktualnej sytuacji mieszkalnictwa w Polsce przygotowało raport w tym zakresie, z którego wynikami warto się zapoznać. Stanowią one cenne spojrzenie na branżę budowlaną - zarówno z perspektywy deweloperów czy wykonawców, ale także obywateli.

Rozwiązanie stosunku najmu przez sąd

Polska w 2018 r. pod względem liczby nowo wybudowanych mieszkań w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców znajdowała się na 5 miejscu w Europie (na 22 badane kraje).

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. w Polsce było ponad 14,62 milionów mieszkań (lokali mieszkalnych jak i domów jednorodzinnych). Jak zauważa raport oznacza to, że na 1.000 mieszkańców przypada ok. 386 tak rozumianych mieszkań. Spośród badanych krajów UE słabszy wynik zanotowano jedynie na Słowacji.

Wobec powyższego polskim problemem jest deficyt mieszkaniowy polegający na tym, że liczba zamieszkanych mieszkań jest mniejsza niż liczba gospodarstw domowych. Ministerstwo szacuje, że na koniec 2019 r. ten deficyt wynosił 641 tysięcy mieszkań.

Paradoksalnie zwiększa się także liczba mieszkań niezamieszkanych (pustostanów). Przyrost pustostanów jest szybszy niż redukcja deficytu mieszkaniowego.

97,8% oddanych do użytkowania mieszkań w 2019 r. było wynikiem inwestycji deweloperskich czy osób fizycznych. Groźnym zjawiskiem pozostaje nadal niska dostępność mieszkań dla ludzi o średnich czy niskich zarobkach, bowiem budownictwo komunalne, zakładowe czy w ramach towarzystw budownictwa społecznego stanowiły jedynie 2,2% nowo wybudowanych mieszkań (ok. 4,6 tysięcy).

Jak trafnie zauważa ministerstwo w raporcie, problem powyższy dotyczy przede wszystkim ludzi młodych, rodzin wielodzietnych czy samotnie wychowujących dzieci. Około 45,1% osób młodych (24 – 34 lata) zamieszkuje z rodzicami – ustalona średnia UE to 28,6%.

Znaczna mniejszość Polaków mieszkania wynajmuje (16%).

Dostępność mieszkań utrzymywała się na podobnym poziomie, tj. aby móc zakupić mieszkanie o pow. 70m2 potrzebne było ok. 7,5 rocznej przeciętnej pensji.

Więcej informacji, także w zakresie historii mieszkalnictwa w Polsce, cen mieszkań, stawek czynszów w poszczególnych miastach czy roli kredytu mieszkaniowego można znaleźć w pełnej wersji raportu pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/raport-o-stanie-mieszkalnictwa

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Walka o dostęp do numerów ksiąg wieczystych w GEOPORTALu

Wspólnoty mieszkaniowe na nowych zasadach

Zebrania wspólnot mieszkaniowych – jak decydować w trakcie pandemii?

Co zrobić z danymi osobowymi byłego najemcy?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc