Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości od 2019 r.

Nieruchomości

7.01.2019


Rok 2019 przynosi dużą ilość zmian podatkowych - w znacznej większości niekorzystnych dla właścicieli nieruchomości. Poniżej wskazujemy najważniejsze z nich.

Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości

Wzrost wysokości podatku od nieruchomości

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 podatnicy podatku od nieruchomości w nadchodzącym roku zapłacą więcej. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrastają bowiem średnio o około 1,6%. Zastosowanie nowych – wyższych stawek zależy oczywiście od samorządów terytorialnych, można jednak przewidywać, że znaczna ich część skorzysta z podwyżek.

Podatek od nieruchomości komercyjnych

Inaczej będzie również wyglądał od tego roku podatek od nieruchomości komercyjnych. Wcześniej podatek ten obciążał właścicieli budynków zaklasyfikowanych w Klasyfikacji Środków Trwałych jako budynek handlowo-usługowy lub budynek biurowy. Od teraz daninie podlegać będzie każdy należący do podatnika budynek położony w Polsce, który „został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze”. Decydować będzie więc nie klasyfikacja, a rzeczywiste wykorzystanie nieruchomości.

Więcej będzie również samych podatników – zobowiązane do zapłaty daniny będą obecnie te podmioty, których wartość nieruchomości łącznie przekracza 10 milionów złotych. Dotychczas kwota ta liczona była dla wartości początkowej jednego budynku. W konsekwencji właściciel nawet wielu lokali o wartości niższej niż 10 milionów złotych nie musiał obawiać się daniny.

Ulga mieszkaniowa

Korzystne zmiany dla właścicieli lokali mieszkalnych wprowadzono w zakresie korzystania z tak zwanych ulg mieszkaniowych.

Co do zasady każdy kto nabył lokal mieszkalny, sprzedając go musi zapłacić 19-procentowy podatek. Można go jednak uniknąć, jeśli do sprzedaży doszło nie wcześniej niż po pięciu latach licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W ustawie obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r. postanowiono, iż w przypadku spadkobrania, datę nabycia lokalu liczy się dla spadkodawcy, nie zaś tak jak to było dotychczas dla spadkobiercy. W konsekwencji większość spadkobierców żadnego podatku nie zapłaci.

Przypomnijmy, że ustawa pozwala uniknąć podatku również osobom, które sprzedały nieruchomość przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została ona nabyta, ale uzyskany przychód przeznaczyły na własne cele mieszkaniowe. Do tej pory do realizacji celu mieszkaniowego musiało dojść w ciągu 2 lat po zbyciu pierwotnej nieruchomości. Obecnie termin ten został wydłużony do lat 3.

Ze zmienionych przepisów będą mogli skorzystać jedynie podatnicy, którzy uzyskają przychód ze sprzedaży mieszkania czy domu po 31 grudnia 2018 r.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

kooperatywa mieszkaniowa poradnik

Najem okazjonalny dla obywateli Ukrainy  na łatwiejszych zasadach

Renta planistyczna | wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego

Opłata adiacencka- czym jest?

Audyty nieruchomości | due dilligence


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc