Znak budowlany B dla wyrobów budowlanych – jak zrealizować obowiązek?

Proces inwestycyjny

10.09.2021


Wprowadzenie na rynek większości wyrobów budowlanych wiąże się obowiązkiem oznakowania ich europejskim znakiem CE albo polskim znakiem budowlanym B.

Przekształcenie użytkownia wieczystego we własność

W tym artykule poruszę kwestie związane ze znakiem budowlanym B. Kwestie dotyczące znaku CE znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem.

Jakich towarów dotyczy obowiązek?

Obowiązek opatrzenia znakiem budowlanym B dotyczy towarów przeznaczonych na rynek  Polski i wymienionych w załączniku do właściwego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa, dla których brak jest obowiązku oznakowania znakiem CE.

Obowiązek opatrzenia znakiem CE albo znakiem budowlanym B dotyczy niemal wszystkich wyrobów budowlanych.

Obowiązek obowiązkowi nierówny

W zależności od rodzaju wyrobu, przewiduje się różne procedury certyfikacyjne. Część z nich wymaga zaangażowania wyspecjalizowanego laboratorium lub wyznaczonego przez właściwe organy podmiotu certyfikującego. W niektórych przypadkach jednak, procedurę certyfikacyjną producent może przeprowadzić samodzielnie.

Polska Norma i Krajowa Ocena Techniczna

Procedurę certyfikacyjną, o której mowa wyżej, przeprowadza się w oparciu o charakterystyki wyrobu wskazane we właściwej Polskiej Normie. Gdy dla danego wyrobu brak Polskiej Normy, producent musi postarać się o wydanie dla niego Krajowej Oceny Technicznej.

Co po procedurze?

Wynikiem wykonanej oceny i weryfikacji winna być sporządzona tzw. krajowa deklaracja właściwości użytkowych oraz etykieta towaru, na której znajdą się wszystkie wymagane przez właściwe przepisy informacje.

Odpowiedzialność

Umieszczając znak B na towarze producent wskazuje, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność produktu z deklarowanymi w ten sposób właściwościami użytkowymi oraz ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami w zakresie tego znakowania. Producent, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany oznaczony znakiem B, który nie spełnia wymagań w zakresie jego właściwości lub procedury uzyskania praw do oznakowania, podlega karze do 100.000,00 złotych.

Natomiast producent, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany podlegający obowiązkowi oznakowania B bez tego oznakowania, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20.000,00 zł. Tej samej karze podlega producent, który nie sporządza wymaganej deklaracji właściwości użytkowych lub dokumentacji technicznej.

Producent, który nie załącza do wyrobu wymaganej dokumentacji, w tym krajowej deklaracji właściwości użytkowych, instrukcji, czy też etykiety może być obciążony karą do 10.000,00 złotych.

Jak uzyskać pomoc

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa budowlanego. W tym zakresie udzielamy także pomocy w zakresie oznakowania znakiem budowlanym B, to jest ustalamy czy dla danego wyrobu budowlanego istnieje obowiązek oznakowania, wskazujemy właściwą procedurę i udzielamy pomocy w zakresie opracowania właściwych dokumentów, w tym krajowej deklaracji właściwości użytkowych i etykiety produktu. Świadczenie usługi na najwyższym poziomie zapewnia nam współpraca z praktykami – inżynierami budownictwa.

Jeżeli będą mieli Państwo pytania związane z powyższym tematem, zachęcamy do kontaktu.

Łukasz Kułaga

radca prawny / specjalista kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k. w zakresie branży budowlanej i nieruchomości

lukasz.kulaga@krotoski-adwokaci.pl; 696 075 400

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Kiedy drzewa są lasem? Las w przepisach prawa

dziennik budowy

Nieprawomocny wyrok w sprawie budowlanej podstawą zabezpieczenia

„Wyrok TK w sprawie ustawy krajobrazowej. Kto może liczyć na odszkodowanie? Co dalej z uchwałami krajobrazowymi w 2024 r...

Certyfikaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc