Znak CE dla wyrobów budowlanych – jak zrealizować obowiązek?

Proces inwestycyjny

10.09.2021


Umieszczenie na towarach znaku CE jest nie tylko prawem, ale również obowiązkiem ich producenta. Jak prawidłowo go zrealizować?

Przekształcenie użytkownia wieczystego we własność

Jakich towarów dotyczy obowiązek?

Obowiązek opatrzenia znakiem CE dotyczy towarów przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej i kilku innych europejskich Państw uznających unijne przepisy w tym zakresie (np. Norwegia).

Obowiązek i prawo opatrzenia znakiem CE nie dotyczy wszystkich towarów, a jedynie tych, które zostały wskazane wprost we właściwych przepisach unijnych i objęte są unijną normą zharmonizowaną albo wydawaną na wniosek producenta, europejską oceną techniczną.

Obowiązek opatrzenia znakiem CE dotyczy większości wyrobów budowlanych.

Obowiązek obowiązkowi nierówny

 W zależności od rodzaju wyrobu, przewiduje się różne procedury certyfikacyjne. Część z nich wymaga zaangażowania wyspecjalizowanego laboratorium lub wyznaczonego przez właściwe organy Unii podmiotu. W niektórych przypadkach jednak, procedurę certyfikacyjną producent może przeprowadzić samodzielnie.

Co po procedurze?

Wynikiem wykonanej oceny i weryfikacji winna być sporządzona dokumentacja techniczna opisująca właściwości użytkowe produktu i spełnienie przez niego wymogów w zakresie znaku CE.

Producent obowiązany jest także stworzyć tzw. deklarację właściwości użytkowych oraz etykietę towaru, na której znajdą się wszystkie wymagane przez właściwe przepisy informacje.

Odpowiedzialność

Umieszczając znak CE na towarze producent wskazuje, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność produktu z deklarowanymi w ten sposób właściwościami użytkowymi oraz ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami w zakresie tego znakowania. Producent, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany oznaczony znakiem CE, który nie spełnia wymagań w zakresie jego właściwości lub procedury uzyskania praw do oznakowania, podlega karze do 100.000,00 złotych.

Natomiast producent, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany podlegający obowiązkowi oznakowania CE bez tego oznakowania, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20.000,00 zł. Tej samej karze podlega producent, który nie sporządza wymaganej deklaracji właściwości użytkowych lub dokumentacji technicznej.

Producent, który nie załącza do wyrobu wymaganej dokumentacji, w tym deklaracji właściwości użytkowych, instrukcji, czy też etykiety CE może być obciążony karą do 10.000,00 złotych.

Jak wprowadzić na rynek wyrób nie objęty obowiązkiem opatrzenia znakiem CE?

Dla zdecydowanej większości wyrobów budowlanych nieobjętych obowiązkiem opatrzenia ich znakiem CE, a wprowadzanych na rynek polski, wymaga się opatrzenia ich polskim znakiem budowlanym B. Procedurę w tym zakresie opisaliśmy pod poniższym adresem.

Jak uzyskać pomoc?

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa budowlanego. W tym zakresie udzielamy także pomocy w zakresie oznakowania CE, to jest ustalamy czy dla danego wyrobu budowlanego istnieje obowiązek oznakowania znakiem CE lub znakiem budowlanym B,  wskazujemy właściwą procedurę i udzielamy pomocy w zakresie opracowania właściwych dokumentów, w tym deklaracji właściwości użytkowych i etykiety produktu. Świadczenie usługi na najwyższym poziomie zapewnia nam współpraca z praktykami – inżynierami budownictwa.

Jeżeli będą mieli Państwo pytania związane z powyższym tematem, zachęcamy do kontaktu.

 

Łukasz Kułaga

radca prawny / specjalista kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k. w zakresie branży budowlanej i nieruchomości

lukasz.kulaga@krotoski-adwokaci.pl; 696 075 400

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Kiedy drzewa są lasem? Las w przepisach prawa

dziennik budowy

Nieprawomocny wyrok w sprawie budowlanej podstawą zabezpieczenia

„Wyrok TK w sprawie ustawy krajobrazowej. Kto może liczyć na odszkodowanie? Co dalej z uchwałami krajobrazowymi w 2024 r...

Certyfikaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc