Czy postanowienie o ustanowieniu służebności można zaskarżyć w części?

Praktyka pokazuje, że postępowanie stron odwołujących się od orzeczeń wydanych w „sprawach przesyłowych” jest niejednolite. Niejednokrotnie zdarza się, że w apelacji zaskarżona zostaje jedynie część postanowienia ustanawiającego służebność przesyłu. W dzisiejszym artykule rozważymy, czy takie działanie jest dopuszczalne oraz czym może się skończyć dla stron postępowania.

W typowej sytuacji przedsiębiorstwa przesyłowe nie zgadzają się z wysokością zasądzonego od nich wynagrodzenia za ustanowienie służebności. Wówczas często wnoszą apelację, w której zaskarżają jedynie te punkty postanowienia, które określają wysokość wynagrodzenia. Takie postępowanie może okazać się dla nich niebezpieczne. Dlaczego?

W myśl art. 3052 § 2 k.c. wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu jest świadczeniem ekwiwalentnym przesiębiorcy przesyłowego na rzecz właściciela nieruchomości. Wydawane przez Sąd postanowienia ustanawiające służebność przesyłu charakteryzują się zatem zasadą integralności – nieodłącznymi ich elementami są: ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu oraz określenie wysokości i rodzaju wynagrodzenia.

Niemożliwe byłoby zatem zasądzenie wynagrodzenia bez ustanowienia służebności przesyłu[1]. Sądy rozstrzygające „sprawy przesyłowe” są zgodne co do tego, że niedopuszczalne jest zaskarżenie postanowienia wyłącznie w zakresie wynagrodzenia za ustanowienie tej służebności[2]. Takie stanowisko jest konsekwencją postanowienia z dnia 18. kwietnia 2012 r.[3], w którym Sąd Najwyższy wprost wskazał na konieczność zaskarżania omawianych postanowień w całości.

Wydawane w szeregu spraw orzeczenia nie pozostawiają złudzeń – postanowienia ustanawiające służebność przesyłu mogą być zaskarżone wyłącznie w całości, a zaskarżenie ich w części powinno skutkować odrzuceniem apelacji jako niedopuszczalnej. Tak też postanowił między innymi Sąd Okręgowy we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 3. kwietnia 2013 r.[4]

Aby skutecznie odwołać się od postanowienia ustanawiającego służebność przesyłu i wyeliminować ewentualne wątpliwości należy zaskarżyć je w całości, precyzyjnie wskazując zarzuty apelacji oraz stosownie argumentując swoje racje.

 

 

[1] tak SN w postanowieniu z dnia 14. października 2010 r., III CZP 66/10.

[2] Tak m.in. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w postanowieniach: z dnia 05. lutego 2015 r., II Ca 4415; z dnia 20. kwietnia 2015 r., II Ca 220/15.

[3] Postanowienie SN z dnia 18. kwietnia 2012 r., V CSK 190/11.

[4] Tak m.in. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w postanowieniu z dnia 03. kwietnia 2013 r., II Ca 61/13.

Autor:
Paulina Skonieczna

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

dziennik budowy

Nieprawomocny wyrok w sprawie budowlanej podstawą zabezpieczenia

„Wyrok TK w sprawie ustawy krajobrazowej. Kto może liczyć na odszkodowanie? Co dalej z uchwałami krajobrazowymi w 2024 r...

Certyfikaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Wycinka drzew – co trzeba wiedzieć?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc