Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) już w 2023 r.

Budowa

11.10.2022


Kolejny etap cyfryzacji procesu budowalnego za nami, dzięki czemu już w 2023 r. możliwe będzie przeglądanie najważniejszego dokumentu na budowie za pomocą wszelkich urządzeń mobilnych takich jak smartfon czy komputer.

Elektroniczny Dziennik Budowy

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza rozwiązanie prawne umożliwiające prowadzenie książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, za pomocą dedykowanego do tych celów systemu teleinformatycznego (system Elektroniczny Dziennik Budowy). Z założenia ustawodawcy wynika, że system EDB służyć będzie do wydawania oraz prowadzenia dzienników budowy w postaci elektronicznej, ale przede wszystkim na celu ma usprawnić zarządzanie procesem budowlanym. W ramach uprawnień inwestor będzie mógł przeglądać i korygować wpisy, dodawać uczestników oraz określać ich czas pracy.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, osobą odpowiedzialną za prowadzenie dziennika budowy (również tego nowego w formie elektronicznej) będzie kierownik budowy. Z kolei uprawnionymi do dokonywania wpisu w dzienniku budowy będą uczestnicy procesu budowlanego, geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa oraz upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywania czynności kontrolnych.

Założenie elektronicznego dziennika budowy

Inwestor zainteresowany prowadzeniem dziennika budowy w formie elektronicznej będzie musiał wystąpić z wnioskiem o wydanie takiego dziennika budowy do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub organu nadzorującego budowę. Wystąpienie o wydanie dziennika budowy prowadzone w postaci elektronicznej następować będzie również w ramach nowego systemu EDB.

Wniosek o wydanie elektronicznego dziennika budowy oprócz danych inwestora takich jak nazwa, powinien zawierać również dane dotyczące decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowalnych oraz co ważne – adres e-mail. Ponadto, inwestor zapewnia dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych osób pełniących funkcje kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski. 

Wydanie elektronicznego dziennika budowy nastąpić powinno w terminie 3 dni roboczych poprzez zapewnienie dostępu w systemie EDB, w którym inwestorowi zostanie nadany specjalny, indywidualny numer.

Przyszłość elektronicznego dziennika budowy

Choć ustawa nowelizująca nie precyzuje co stanie się z dotychczas prowadzonymi dziennikami papierowymi, to należy przyjąć, że dopuszczalne będą dwie alternatywne formy dokumentowania.

Pomimo, że ustawa wprowadzająca zmiany w prawie budowlanym w zakresie EDB została podpisana przez prezydenta 21 lipca 2022 r. zmiany te wejdą w życie dopiero z upływem 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że poznanie pierwszych doświadczeń inwestorów z korzystania z systemu EDB będzie możliwe dopiero na początku 2023 r.

Jeżeli jednak zastanawiają się Państwo nad prowadzeniem w przyszłości elektronicznego dziennika budowy – co wydaje się bardzo wygodne i praktyczne, nasz Zespół chętnie pomoże i doradzi w przygotowaniu niezbędnych dokumentów oraz ich weryfikacji.

Autorzy: Aleksandra Hemmerling; Łukasz Kułaga

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Obowiązek segregowania śmieci budowlanych i rozbiórkowych pod znakiem zapytania

Rok 2023 pod znakiem zmian w prawie budowlanym

Specustawa dotycząca biogazowni rolniczych na horyzoncie

dziennik budowy

Nieprawomocny wyrok w sprawie budowlanej podstawą zabezpieczenia


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc