Obowiązek segregowania śmieci budowlanych i rozbiórkowych pod znakiem zapytania

Budowa

12.12.2022


Firmy inwestycyjne zajmujące się głównie rozbiórką, remontami a nawet budową nieruchomości, które generują odpady budowalne liczyć się muszą z obowiązkiem ich segregacji. Nowy przepis uchwalony jeszcze w 2021 r. ma obowiązywać już do początku 2023 r.

Odpady budowlane i rozbiórkowe do segregacji

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, z dniem 1 stycznia 2023 r. mają wejść w życie nowe przepisy ustawy o odpadach, które nałożą obowiązek zbierania i odbierania selektywnie odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Nowe przepisy przewidują, że wszelkie odpady będą musiały zostać podzielone co najmniej na takie surowce jak: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne (w tym beton), cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Wejście w życie powyższego przepisu oznacza, że odpady z budowy, rozbiórki lub remontów nie będą mogły zostać wyrzucone do jednego worka lub kontenera, tylko muszą zostać posegregowane jeszcze przed ich odbiorem.

Segregacja gruzu nie dla wszystkich

W ramach uchwalonych przepisów przewidziano natomiast wyjątki od selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Opisany powyżej obowiązek nie znajdzie zastosowania do gospodarstw domowych, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), ale również do odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu[1].

Aktualnie zmieszane odpady budowlane, takie jak odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zwolnione są z obowiązku prowadzenia ewidencji jedynie do 10 ton rocznie. Pozostałe odpady nie zostały zwolnione na podstawie ww. Rozporządzenia.

Powyższe oznacza, że nowe przepisy nie dotkną osób, które planują remont mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego.

Obowiązek dla firm realizujących inwestycje budowlane

Nowymi przepisami powinni się jednak martwić inwestorzy i firmy realizujące inwestycje budowlane. Z dosłownego brzmienia przepisów wynika bowiem, że wymogiem odbioru selektywnie posegregowanych odpadów budowlanych, musi towarzyszyć ich uprzednie przekazanie. Oznacza to, że wytwórcy odpadów (a zatem najczęściej wykonawcy) zmuszeni będą do wcześniejszego sortowania tych odpadów już na budowie.

Konieczność segregacji odpadów budowlanych wiązać się może ze zwiększeniem kosztów po stronie wykonawców, a zatem również i z kosztami przeprowadzenia inwestycji.

Warto jednak podkreślić, że nieprowadzenie selektywnego zbierania, odbierania i sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wbrew opisanemu powyżej obowiązkowi, wiązać się może z wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej, która wynosić może od 1 000 zł do aż 1 mln zł.

Nowy obowiązek jednak później?

Jak się okazuje, wejście w życie nowych przepisów wraz z początkiem 2023 r., choć wysoce prawdopodobne, nie jest jeszcze przesądzone. Pod koniec listopada wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w którym została zaproponowana zmiana ww. terminu. Zgodnie z nowym projektem przepisy o odpadach budowlanych i rozbiórkowych miałyby wejść w życie 1 stycznia 2025 r., co dałoby dodatkowy czas na przygotowanie się do nowego obowiązku. Projekt dotąd nie został jednak uchwalony.


[1] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U.2019.2531)

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

WEBINAR: Zmiany w rękojmi od stycznia 2021 r. – wpływ na roszczenia o wady lokali i części wspólnych w praktyce inwestyc...

Opłata planistyczna

Budowa domów do 70 m2 bez formalności lecz z dużą odpowiedzialnością Inwestora

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) już w 2023 r.

Rok 2023 pod znakiem zmian w prawie budowlanym


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc