Specustawa Mieszkaniowa: Zmiany w zakresie najmu instytucjonalnego i Mieszkanie+

Choć większość przepisów nowej Specustawy mieszkaniowej wejdzie w życie dopiero dnia 22 sierpnia 2018 r., to już od 7 sierpnia b.r. obowiązują wprowadzane przez specustawę zmiany dotyczące najmu instytucjonalnego.

Rozwiązany został dotychczasowy problem polegający na tym, iż wynajmujący w trakcie trwania umowy nie mógł potrącać należności najemcy z wpłaconej przez niego kaucji. Obecnie stało się to możliwe. Uszczuplona kaucja winna zostać przez najemcę uzupełniona. Na co warto jednak zwrócić uwagę, wprowadzone zmiany dotyczą jedynie umów najmu instytucjonalnego i nie mają zastosowania do innych umów najmu.

Specustawa wprowadziła do systemu prawnego również nową instytucję prawną jaką jest najem instytucjonalny z dojściem do własności. Przepisy te stanowią grunt pod przygotowywany przez rząd program Mieszkanie+ i wyznaczają jego podstawowe kierunki.

Zgodnie z treścią nowowprowadzonych przepisów nowa umowa różnić ma się od najmu instytucjonalnego tym, że koniecznym jest zawarcie w niej zobowiązania i uprawnienia najemcy do nabycia lokalu mieszkalnego będącego jej przedmiotem. Co istotnym, ekspektatywa nabycia prawa własności lokalu wpisywana jest do księgi wieczystej.

W czasie trwania umowy, która zawierana będzie zapewne na okres kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat, najemca zobowiązany będzie do okresowych płatności nie tylko ceny nieruchomości w ratach, ale również opłat eksploatacyjnych oraz czynszu.

Podmiotem uprawnionym do zawarcia z najemcą umowy będzie, podobnie jak to jest w przypadku najmu instytucjonalnego, przedsiębiorca trudniący się wynajmowaniem lokali.

Opisane przepisy obowiązują od kliku dni ale nie przewiduję by w najbliższym czasie prywatne podmioty przystąpiły do zawierania z najemcami umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Zastosowania powyższych norm prawnych upatrywać należy raczej w zapowiadanym programie rządowym Mieszkanie+ i płynących z niego ewentualnych korzyści dla wynajmujących lub zaangażowaniu podmiotów publicznych.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

kooperatywa mieszkaniowa poradnik

Najem okazjonalny dla obywateli Ukrainy  na łatwiejszych zasadach

kooperatywa mieszkaniowa poradnik

Świadczenie pieniężne za zapewnienie lokalu obywatelom Ukrainy

Przekształcenie lokali usługowych w mieszkalne lekiem na problemy z podażą mieszkań?

Wynajmujesz lub sprzedajesz mieszkanie – musisz mieć świadectwo charakterystyki energetycznej. Po noweli grozi Ci grzywn...


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc