Szkolenie: Inwestor – wykonawca. Relacje w procesie budowlanym. 6.02.2020 r.

Proces inwestycyjny

16.01.2020


Adwokat Łukasz Kułaga w ramach szkolenia omówi zagadnienia związane z rękojmią i gwarancją w procesie budowlanym. Konferencja skierowana jest do wykonawców, podwykonawców, inwestorów i zarządców nieruchomości, a jej głównym założeniem jest kompleksowe omówienie odpowiedzialności w relacjach inwestorów i wykonawców, prezentacja wybranych case studies oraz wymiana doświadczeń praktyków.

Łukasz Kułaga od 2014 roku stale współpracuje z kancelarią M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni. Wspiera przedsiębiorców w problemach inwestycyjnych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradza uczestnikom procesu budowlanego na wszystkich etapach jego realizacji oraz zastępuje strony w toku postępowań sądowych i administracyjnych. Jest autorem wielu publikacji prawnych w czasopismach branżowych i specjalistycznych oraz redaktorem portalu PrawoiBudowa.pl. Jako członek zespołu szkoleniowego M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k. pomaga klientom wprowadzać zmiany w organizacji oraz stosowanych kontraktach korzystne rozwiązania prawne.

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu. Program konferencji oraz szczegóły jej dotyczące znajdują się na stronie organizatora, pod tym adresem.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

rygor natychmiastowej wykonalności

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przyspieszy budowę strategicznych sieci przesyłowych

Walka o dostęp do numerów ksiąg wieczystych w GEOPORTALu

Zmiany w ograniczeniach budowy elektrowni wiatrowych? Zasada 10H niezgodna z prawem Unii?

Łączenie kar umownych za nieterminowość oraz odstąpienie od umowy. Ciekawe orzeczenie SN


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc