inwestor

dostęp do drogi publicznej

Tytuł prawny do drogi nie jest konieczny dla uzyskania warunków zabudowy

Kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odbiega od założeń inwestora

Kontrakty budowlane – uwaga na różnice w terminach przedawnienia.


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc