wywłaszczenie

Premia kompensacyjna

Żądanie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości tylko do maja 2020 r.

Rokowania w trybie art. 124 ugn

Rokowania w trybie art. 124 ugn a kontrola starosty. Nowe orzecznictwo

Specustawa: czy specdecyzja lokalizacyjna prowadzi do podziału nieruchomości tylko pod stacje, czy także pod linie ?


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc