Wstrzymanie wykonania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie – przełomowe orzeczenie NSA

Proces inwestycyjny

16.10.2015


Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 07. października 2015 r. wydał orzeczenie, na które od dawna czekało środowisko związane z realizacją inwestycji sieciowych. Postanowienie ma szansę odmienić los inwestycji, ponieważ chodzi o kwestię doniosłą praktycznie– wstrzymanie wykonania zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, co do których organ wydał decyzję ograniczającą sposób korzystania.

Tematyka wstrzymywania wykonania zezwoleń na niezwłoczne zajęcie była już przez nas poruszana. W jednym z artykułów (http://prawoibudowa.pl/ustawa-z-dnia-21-sierpnia-1997-r-o-gospodarce-nieruchomosciami/) analizowaliśmy linię orzeczniczą sądów administracyjnych. Wówczas co do zasady wydawane rozstrzygnięcia były zgodne – sądy wstrzymywały wykonanie decyzji, co argumentowały nierozerwalnym związaniem decyzji wydawanych na podstawie art. 124 ust. 1 i 124 ust. 1a ugn.
W praktyce bez znaczenia pozostawał interes inwestora oraz dbałość o bezpieczeństwo i jakość dostaw energii.

W opisywanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, a zażalenie na to postanowienie złożył inwestor.
W najnowszym orzeczeniu NSA uwzględnił wreszcie interes nie tylko uczestników postępowania (inwestorów), ale zwrócił uwagę także na interes państwa. Sąd zgodził się z argumentacją inwestora, że za uwzględnieniem zażalenia przemawiają:

  • znaczne zagrożenie dla bezpiecznej i niezawodnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego;
  • narażenie uczestnika postępowania oraz Skarbu Państwa na utratę wielomilionowych dotacji;
  • fakt, że przedsięwzięcie polegające na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej stanowi inwestycję celu publicznego zapewniającą poprawę jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej oraz wzrostu bezpieczeństwa jej dostaw
  • ważny interes społeczny i gospodarczy, bowiem inwestycja ma znaczenie dla bezpieczeństwa elektroenergetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Postanowienie niewątpliwie stanowi przełom w dotychczasowej linii orzeczniczej. I choć nie jest powiedziane, że odtąd wszystkie sądy administracyjne zgodzą się z argumentacją inwestorów, to jednak nowe stanowisko NSA może mieć znaczny wpływ na przebieg kolejnych postępowań związanych z realizacją inwestycji przesyłowych.

Postanowienie NSA z dnia 07. października 2015 r., I OZ 1205/15.

Autor:
Paulina Skonieczna

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Łączenie kar umownych za nieterminowość oraz odstąpienie od umowy. Ciekawe orzeczenie SN

Cyfryzacja procesu budowlanego

UOKiK - wyższe ceny mieszkań

Nowelizacja prawa budowlanego – przeniesienie pozwolenia na budowę

Ograniczenia w sytuowaniu tablic i urządzeń reklamowych – akty planistyczne


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc