Zmiana właściciela nieruchomości w toku „małego wywłaszczenia”

Inwestycje liniowe

20.01.2020


Zmiany podmiotowe po stronie właścicieli gruntu są częstym zjawiskiem występującym w toku postępowania prowadzonego przez inwestora na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Do zmian tych dojść może zarówno na etapie rokowań, jak i już po wszczęciu postępowania administracyjnego. Jak reagować powinien na nie organ?

małe wywłaszczenie

Zmiana w toku rokowań

Gdy dochodzi do zmiany właściciela nieruchomości przed wszczęciem postępowania z art. 124 ust. 1 u.g.n. większość inwestorów ponawia rokowania z nowym uprawnionym. Czy jest to potrzebne?
Zgodnie z częścią poglądów wyrażonych w orzecznictwie, niewzięcie pod uwagę w toku rokowań zmiany właścicielskiej nie świadczy o ich niepoprawności. Z drugiej strony, praktyka ponowienia rokowań z nowym uprawnionym na tym etapie jest powszechna i w pełni akceptowana przez organy i sądy administracyjne.
Osobiście uważam, iż w razie zmiany właściciela nieruchomości przed wszczęciem postępowania z art. 124 ust. 1 u.g.n., rokowania należy powtórzyć.

Gdy postępowanie administracyjne już wszczęto

Zupełnie inaczej powyższy problem przedstawia się na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego.
Jeżeli po wszczęciu postępowania zmieni się właściciel nieruchomości, to podmiot ten musi być uznany za stronę postępowania. Postępowanie prowadzone jest dalej i nie może zostać z tego powodu umorzone.

Zgodnie ze stanowiskiem sądów administracyjnych, z uwagi na powyższe, to jest zmianę strony postępowania, brak jest podstaw do jego zawieszenia.
Nie wymaga się także powtórzenia rokowań. Skoro nie osiągnięto porozumienia z poprzednimi właścicielami, to nie ma konieczności czynienia w tym celu ponownych starań z nowym właścicielem.

[1] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 września 2012 r. sygn. II SA/KR 746/12.
[2] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2010 r. sygn. II SA/KR 635/10.
[3] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2006 r. sygn. I OSK 858/05; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 czerwca 2013 r. sygn. II SA/KE 32/13; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 31 maja 2012 r. sygn. II SA/OL 317/12; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 września 2012 r. sygn. II SA/KR 746/12; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2012 r. sygn. II SA/RZ 1033/11.
[4] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2012 r. sygn. II SA/RZ 1033/11.
[5] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 czerwca 2013 r. sygn. II SA/KE 32/13; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 31 maja 2012 r. sygn. II SA/OL 317/12; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 września 2012 r. sygn. II SA/KR 746/12.
MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – do kiedy właściciel może się zgłosić?

Stacje elektroenergetyczne

Stacje elektroenergetyczne bez decyzji środowiskowej

rygor natychmiastowej wykonalności

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przyspieszy budowę strategicznych sieci przesyłowych

małe wywłaszczenie

Prawne aspekty inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne – konferencja Pulsu Biznesu z naszym udziałem


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc