Prawne aspekty inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne – konferencja Pulsu Biznesu z naszym udziałem

Inwestycje liniowe

23.07.2020


Adw. Maciej Krotoski i adw. Jakub Arczyński na konferencji organizowanej przez Puls Biznesu zasiądą przy stoliku eksperckim, doradzając w zakresie zagadnień związanych z relacjami wykonawców i zamawiających. Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 października 2020 r. w Warszawie oraz online.

małe wywłaszczenie

Ostatni rok był bardzo istotny dla problematyki prawnej urządzeń przesyłających energię elektryczną, gaz, wodę, ciepło, sygnały telekomunikacyjne i podobnych. Sąd Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń, rozstrzygając kwestie budzące dotąd wątpliwości w praktyce, dotyczące m.in.: rozpoczęcia posiadania służebności w dobrej wierze, istoty pasa służebności przesyłu oraz możliwości żądania wykupu nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe.

W orzecznictwie sądów administracyjnych także doprecyzowano wiele kwestii istotnych z punktu widzenia ograniczania własności na potrzeby budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych, jak również dostępu do nieruchomości celem konserwacji i remontów urządzeń istniejących. W 2019 r. wydano szereg orzeczeń dotyczących kwestii przebiegu inwestycji na nieruchomości, wykładni pojęć „przebudowa” i „remont” w przypadku zobowiązania do udostępnienia nieruchomości czy też prowadzenia rokowań poprzedzających złożenie wniosku o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

Zapraszamy Państwa na wyjątkową konferencję, podczas której przedstawimy analizę najnowszych trendów w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Analiza opatrzona komentarzami prawników – praktyków specjalizujących się w problematyce urządzeń przesyłowych, z pewnością wzbogaci praktykę zawodową każdej osoby zajmującej się tym tematem. Na uwagę zasługuje również temat sposobu prowadzenia efektywnych negocjacji z właścicielami nieruchomości, który będzie przydatny każdej osobie zajmującej się pozyskiwaniem praw do nieruchomości na potrzeby inwestycji liniowych.

Program konferencji oraz szczegóły jej dotyczące, znajdą Państwo na stronie Pulsu Biznesu.

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE TEGO
ARTYKUŁU? NAPISZ DO NAS

Zobacz inne artykuły z tego działu

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – do kiedy właściciel może się zgłosić?

Stacje elektroenergetyczne

Stacje elektroenergetyczne bez decyzji środowiskowej

małe wywłaszczenie

Zmiana właściciela nieruchomości w toku „małego wywłaszczenia”

rygor natychmiastowej wykonalności

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przyspieszy budowę strategicznych sieci przesyłowych


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc