Maciej Krotoski   Adwokat, Partner

Specjalizuje się obsłudze podmiotów gospodarczych, zagadnieniach związanych z procesami inwestycyjnymi oraz inwestycjami liniowymi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Adwokat w czwartym pokoleniu. OD 2016 roku partner zarządzający M.Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k. W bieżącej praktyce stale doradza podmiotom gospodarczym, inwestorom oraz wykonawcom, w tym realizujących inwestycje infrastrukturalne.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  • uczestniczył w szeregu projektów z branży energetycznej, w szczególności opracowując liczne rozwiązania prawne dla wykonawców realizowanych przedsięwzięć;
  • reprezentował jedno z największych przedsiębiorstw przesyłowych w postępowaniach środowiskowych, lokalizacyjnych czy o wydanie pozwolenia na budowę, również w trybie EURO 2012;
  • obsługiwał jedną z trudniejszych inwestycji liniowych – polegającą na budowie czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400kV relacji Plewiska-Kromolice, uczestnicząc we wszystkich możliwych postępowaniach odwoławczych z korzystnym dla Inwestora skutkiem;
  • kierował zespołem przeprowadzającym transakcję nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez wiodącą grupą kapitałową z branży motoryzacyjnej;
  • występował w  procesach sądowych w zakresie naliczania przez zamawiającego kar umownych i z sukcesem wykazywał ich bezzasadność;
  • stale doradza przedsiębiorstwom z branży elektroenergetycznej w realizacji inwestycji„Budowa mostu energetycznego Polska-Litwa”;
  • uczestniczy w projektach inwestycyjnych dotyczących budowy urządzeń melioracji wodnej, stale rozwiązując czyhające na wykonawcę problemy.
Biegle włada językiem angielskim oraz posługuje się językiem niemieckim.

ZAINTERESOWANIA

W wolnych chwilach odprężenie znajduje we wszelkiego rodzaju aktywnościach fizycznych. W szczególności wydzielanie endorfin udaje się uzyskać dzięki grze w tenisa, squasha czy uprawiając windsurfing. Pasjonat motoryzacji.

Artukuły tego autora:

małe wywłaszczenie

Prawne aspekty inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne – konferencja Pulsu Biznesu z naszym udziałem

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie dla przedsiębiorców

Prawo do zaskarżenia miejscowego planu zagospodarowania

Skarga na miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego

Rokowania w trybie art. 124 ugn

Rokowania w trybie art. 124 ugn a kontrola starosty. Nowe orzecznictwo

rygor natychmiastowej wykonalności

Zasiedzenie służebności przesyłu w pytaniach i odpowiedziach cz. 3

Zasiedzenie służebności przesyłu w pytaniach i odpowiedziach cz. 2

Zasiedzenie służebności przesyłu w pytaniach i odpowiedziach cz. 1

Czy wykonawca może żądać zmiany kontraktu

nowelizacja KPA

SN | służebność przesyłu | postanowienie wstępne dopuszczalne

2 x 400kV. Protesty rosną w sile

Możliwość sprawdzenia poprawności wykonanych prac przez organ nadzoru budowlanego po zgłoszeniu zakończenia budowy....


Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Inwestycje
liniowe

Strefa
szkoleń

Kontakt

Dowiedz
się jak
możemy
Tobie
pomóc